Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Καταγραφή Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Φλώρινα  10 /  5  /  2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑριθ. Πρωτ. 3841

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ               ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Πτολεμαίων 1
Τ.Κ.  53100Πληροφορίες: Α. ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥΤηλ: 23850-54482


                                                                                                           


        ΘΕΜΑ: «Καταγραφή Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκών».

Για την πληρέστερη ενημέρωση, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, παρακαλούμε ώστε να  φροντίσετε να ανακοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η υποχρέωση καταγραφής από τους κατόχους – αγρότες του Νομού μας, του  επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΥ κ. λ. π. ).


                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στο πλαίσιο εναρμόνισης της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με «τον καθορισμό πλαισίου
κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων», ψηφίστηκε ο Νόμος 4036/12 (ΦΕΚ Α 8/2012), «διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».

Με βάση τον παραπάνω Νόμο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:

·         Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και συγκεκριμένα  το αρμόδιο Γραφείο Γεωργικών Μηχανημάτων που εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας και απογράφει τα Γεωργικά Μηχανήματα των κατά τόπων Περιφερειακών Ενοτήτων, θα τηρούν Μητρώο  Καταγραφής εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήστη (άρθρο 38, παρ. 2).
·         Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 θα διενεργηθεί τουλάχιστον μια επιθεώρηση του παραπάνω εξοπλισμού. ( άρθρο 22, παρ. 2).

Ως επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, θεωρείται ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει βασικά τις παρακάτω κατηγορίες:
1.    Νεφελοψεκαστήρες (συρόμενοι, φερόμενοι / αναρτώμενοι, αυτοκινούμενοι).


2.    Ψεκαστικά αγρού (συρόμενοι,  φερόμενοι / αναρτώμενοι , αυτοκινούμενοι).

Συνεπώς, οι κάτοχοι – αγρότες εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (Νεφελοψεκαστήρων και ψεκαστικών αγρού),  οφείλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα (ως τις 31 Μαϊου 2013), να καταγράψουν και να καταχωρήσουν σε σχετικό πίνακα – μητρώο τον εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων να απευθύνονται στην κ. Νοβατσίδου Αναστασία, στο Διοικητήριο, Πτολεμαίων 1 Φλώρινα, 1ος όροφος, γραφείο 1 και στα τηλέφωνα 2385054482,  2385054549, τις εργάσιμες ημέρες και ως τις 11 π.μ.                                                                                     Ο Δ/ΝΤΗΣ

                                               Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                           ΑΛΤΙΝΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου