Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΑμυνταίουΣας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 13 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18:00  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.      Αποδοχή λειτουργίας Γραφείου Κοινωνικής ασφάλισης Εξυπηρέτησης Πολιτών.
2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
3.      Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της VODAFONE Α.Ε για μείωση μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.
5.      Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης τμήματος Δημοτικής έκτασης στο ύψωμα Κουρί της Τ.Κ. Νυμφαίου με σκοπό την εκμίσθωση της στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE Α.Ε.
6.      Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση έργου στην Τ.Κ. Ασπρογείων.
7.      ΄Εγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Τ. Κοινοτήτων Αετού» προϋπολογισμού 9.000,00€.
8.      Καθορισμός χρήσης Παραχωρηθείσας Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ .Πετρών.
9.      Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή-Συνήρηση Κοιμητηρίων Τ.Κ. Ξινού Νερού».
10.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ανάπλαση Βαρικού» προϋπολογισμού έργου 510.265,91€
11.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00€
12.  ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών για το έργο «Εξοπλισμός νέας γεώτρησης Αγίου Παντελεήμονα και σύνδεση με δεξαμενή ύδρευσης»
13.  Παραχώρηση χρήση κατά τα καλλιεργητικά έτη 2013-14 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7 στρ. τμήματος του με αριθμό 515 του αγροκτήματος Πελαργού.
14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΙΣΤΕΑΣ» Φιλώτα.
15.  Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013.
16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αετού.
17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση βοσκής στην Τ.Κ. Βεγόρων.
18.  Σύσταση δουλείας δασικού δρόμου ιδιοκτησίας Ζαραλή για την εκτέλεση του έργου: Εξωτερικό δίκτυο ΄Υδρευσης Τ.Κ. Κέλλης
19.  Ορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
20.  Υλοτομία των συστάδων 3α, 3 ε και 6δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.
21.  ΄Εγκριση της με αριθμό 31/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την «Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους  2012».
22.  ΄Εγκριση της με αριθμό 32/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την «Κατάρτιση και Ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους  2012».
23.  Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.
24.  Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμηθειών.
                  25. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου