Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο ΑμυνταίουΣας καλούμε τακτική σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Αποδοχή του ποσού των 8.000,00€ από την ΔΕΗ για το «Φεστιβάλ Βεγορίτιδας».
2. ΄Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου «΄Εργα υποδομής σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 38.700,00€.
3. ΄Εγκριση μελέτης έργου «Ανάπλαση – συντήρηση πάρκου Νικολαϊδη στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα».
4. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ και τελικού του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων-αποκατάσταση οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€.
5. ΄Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αετού».
6. ΄Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού».
7. Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αμυνταίου-Σωτήρα –Νέου Κόμβου».
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Περιβαλλοντική έκθεση που αφορά «Λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εκτροφής 3000 γουνοφόρων ζώων (μινκ), στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αστρογείων, της Δ.Ε. Αετού, του Δήμου Αμυνταίου» με υπεύθυνο λειτουργίας την εταιρεία με επωνυμία «Ναούμ Χαρ. Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ» για γνωμοδότηση.
9. ΄Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρικού» συνολικού προϋπολογισμού # 12.000,00 € # .
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση «Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 14MW στη θέση «Τσούκα» του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη κτηρίου Πολυχώρου Δήμου Αμυνταίου».
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κρασπεδώσεις – πεζοδρομήσεις Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα»
13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού
14. Εγκρίσεις μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης τους
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα»
16. ΄Εγκριση της με αριθμό 42/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης –Αθλητισμού που αφορά την «Γνωμοδότηση για την μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ του ΔΑΚ Αμυνταίου από την μισθώτρια κ. Τότη Μελπομένη στον υιό της Τσιρνάρη Ευάγγελο».
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως με αριθμό πρωτοκόλλου 12194/17/06/2013 του Ευαγγέλου Ακριτίδη .
18. Εισήγηση της οικονομικής επιτροπής «Περί υλοποίησης του Β΄ τριμήνου του 2013»
19. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η εταιρία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ κατά Δήμου Αμυνταίου.
20. Παραχώρηση κτηρίου για χρήση στον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πελαργού.
21. ΄Εγκριση της με αριθμό 35/13 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής που αφορά την περιβαλλοντική έκθεση για εγκατάσταση κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας VODAFON στο ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ.
22. ΄Εγκριση της με αριθμό 36/13 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής που αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Φιλώτα.
23. Επιστροφή παραβόλου (185,00)ευρώ λόγω μη αδειοδότησης καταστήματος ως μη αχρεωστήτως καταβληθέντα.
24. Τροποποίηση προϋπολογισμού , διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου