Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Σε οριακό σημείο η λειτουργία του γηροκομείου Φλώρινας


Δραματική έκκληση του Μητροπολίτη κ. Θεοκλήτου για βοήθεια

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
ὅπως γνωρίζετε, στὴν Ἱερά μας Μητρόπολη λειτουργεῖ ἀπὸ δεκαετιῶν, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ ἔτος 1969, Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε χάρη στὶς ἄοκνες προσπάθειες καὶ τὴν ἀκοίμητη φιλανθρωπικὴ μέριμνα τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου καὶ Γέροντός μου, Μητροπολίτου κυροῦ Αὐγουστίνου. 

Καθ᾽ ὅλον τὸ διάστημα τῆς λειτουργίας του, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας ἐφιλοξένησε καὶ περιέθαλψε περισσοτέρους ἀπὸ χιλίους ἡλικιωμένους συνανθρώπους μας, προσφέροντάς τους στέγη, διατροφή, θέρμανση καὶ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη.
Σήμερα στοὺς χώρους τοῦ Γηροκομείου διαμένουν περίπου τριάντα ἡλικιωμένοι ἀδελφοί μας, ἐνῶ ἀπασχολοῦνται πέντε ἐργαζόμενοι καὶ δύο ἐθελοντές.
Ἐπὶ πλέον, κατὰ τὰ δύο τελευταῖα ἔτη τὸ Αὐγουστίνειο Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο ἔχει ἀναλάβη τὴν παρασκευὴ καὶ διανομὴ ἑκατὸ μερίδων φαγητοῦ ἡμερησίως σὲ πάσχοντες ἡλικωμένους τῆς πόλεως Φλωρίνης.
Παρὰ ταῦτα, ἡ πρωτοφανὴς κρίση ποὺ πλήττει τὴν Πατρίδα μας τὴν τελευταία τριετία ἔχει κτυπήση καὶ τὴν πόρτα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου, δημιουργώντας πολλὰ προβλήματα, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ συνέχιση τῆς λειτουργίας του νὰ εἶναι ἐξαιρετικῶς δύσκολη.
Ἐὰν μάλιστα θέλουμε νὰ κυριολεκτήσουμε, πρέπει νὰ ποῦμε πὼς τὸ Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως κινδυνεύει νὰ κλείση, καθὼς ἀδυνατεῖ πλέον νὰ καλύψη ἀξιοπρεπῶς ἀκόμη καὶ τὶς πλέον στοιχειώδεις ἀνάγκες τῶν φιλοξενουμένων γερόντων ἀδελφῶν μας.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, καὶ γνωρίζοντας πόσο ἡ κρίση ἔχει κτυπήση καὶ τὶς δικές σας πόρτες, προσφεύγω στὰ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης σας,
καὶ παρακαλῶ τὸν καθένα καὶ τὴν καθεμιά σας ξεχωριστά, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, νὰ βοηθήσετε καταθέτοντας τὸν μικρότερο ἢ μεγαλύτερο ὀβολόν σας στὸν δίσκο ποὺ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ θὰ περιαχθῆ ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας τὴν Κυριακὴ 3η Νοεμβρίου 2013, κατὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, προκειμένου νὰ μὴν κλείση τὸ Γηροκομεῖο μας καὶ νὰ συνεχίση τὸ φιλάνθρωπο καὶ Θεάρεστο ἔργο του.
Θὰ ἦταν ἀσφαλῶς εὐχῆς ἔργον καὶ σᾶς προτρέπω πατρικῶς πρὸς αὐτό, ἐὰν μπορούσατε νὰ διαθέσετε ὡς δωρεὰ πρὸς τὸ Γηροκομεῖο τὰ χρήματα ποὺ συνήθως δίδετε κατὰ τὶς ἐξοδίους ἀκολουθίες δικῶν σας ἀνθρώπων, ἀντὶ στεφάνων καὶ μνημοσύνων. Αὐτὴ ἡ προσφορὰ θὰ ἀποτελοῦσε καὶ τὸ καλύτερο μνημόσυνο γιὰ τοὺς προσφιλεῖς κεκοιμημένους σας.
Νὰ εἶστε δὲ περισσότερο ἀπὸ βέβαιοι ὅτι καὶ τὸ μονόλεπτό σας ἀκόμη θὰ ἀξιοποιηθῆ καὶ θὰ προσφέρη ἀνακούφιση καὶ ἀναψυχὴ στοὺς γέροντες καὶ στὶς γερόντισσες ποὺ διαμένουν στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο, ἐνῶ πλούσιο τὸ ἔλεος καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ συνοδεύη ἐσᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας, χαρίζοντας δύναμη καὶ ἐνίσχυση στὸν ἀγῶνα ὅλων μας γιὰ νὰ βγοῦμε τὸ συντομώτερον δυνατὸν ἀπὸ τὴν παροῦσα δυσβάστακτη γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας κρίση.

Μετ᾽ ἐγκαρδίων πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν και Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου