Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Έναρξη προγράμματος ΟΑΕΔ κοινωφελούς χαρακτήρα

Στις 12-11-2013 δημοσιεύτηκε από τον ΟΑΕΔ η δεύτερη από τις τέσσερις Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αμυνταίου.
Η εν λόγω Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας μεταξύ των οποίων και Δήμος Αμυνταίου.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e- υπηρεσίες / Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ , www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου