Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς
Πληρ.:Ιφ.Καβακλιώτου
                                                                                                   Καστοριά :9/12/2013
Τηλ.:2467082425                                                                                Αρ. Πρωτ.: 108
         6978881881


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


          Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς  θα υλοποιήσει στη Φλώρινα προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες, ενταγμένα στις Πράξεις 1, 2 και 3 «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργοί)»,
Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), διάρκειας 150 ωρών ,το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου  με θέματα:
 1. «Φυτική Παραγωγή»
2. «Φυτική Παραγωγή»
3. «Ζωική Παραγωγή- Φυτική Παραγωγή»
          Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη προγράμματος κατάρτισης έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013.
Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, θα πρέπει έως τη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν.  
                                                                                                           Η Υπεύθυνη ΚατάρτισηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου