Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου


Συνεδριάζει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του δημάρχου, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμυνταίου, με τα παρακάτω θέματα: 

1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Διανοίξεις οδών και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Τ/Κ Λεχόβου».
2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο « Συντήρηση δικτύου ομβρίων στην Τ/Κ Λεχόβου».
3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση περίφραξης κοιμητηρίων και κατασκευή κρασπεδορείθρων Τ/Κ Ροδώνα».
4. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επιδιορθώσεις αποχετευτικού δικτύου όμβριων στο Αμύνταιο» .
5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο « Μετατόπιση αγωγού υδροδότησης Δ.Κ Αμυνταίου » .
6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για υπόθεση Ευθυμιάδη Χρήστου .
7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να γνωματεύσει επί της αρίθμ. 6.140/1935 συμβολαιογραφικής Πράξης του Θεόδωρου Δώδου .
8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να ερευνήσει την κυριότητα του με αριθμό 040704 ακινήτου της Τ/Κ Νυμφαίου .
9. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ/Κ Λεβαίας .
10. Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη 10ετιας 2014-2023 του τ. Κοινοτικού Δάσους Λιμνοχωρίου "Ζάζαρη"», προϋπολογισμού 4.830,27 €
11. Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη 10ετιας 2014-2023 του τ. Κοινοτικού Δάσους Λεχόβου "Βραπτσίνι - Ρούδνικ"», προϋπολογισμού 5.273,98 €
12. Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη 10ετιας 2014-2023 του τ. Κοινοτικού Δάσους Φανού», προϋπολογισμού 4.571,66 € .
13. Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης του « ΚΑΦΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ της Τ.Κ. Φιλώτα .
14. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης .
15. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου