Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Πρακτική εξάσκηση σε Ιταλία και Ισπανία.Εν Γνώσει – Υλοποίηση προγράμματος Leonardo da Vinci
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εν Γνώσει, ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Improving the Touristic Service» – Leonardo da Vinci.

Σκοπός του προγράμματος:   Η αποστολή 15 ατόμων για πρακτική εξάσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις σε Ισπανία και  Ιταλία για 8 βδομάδες.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σπάνια
εργασιακή εμπειρία σε άριστες εργασιακές συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να βελτιωθούν επαγγελματικά.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες αναμένεται:
 Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε μία ξένη γλώσσα.
 Να αναπτύξουν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.
 Να υιοθετήσουν νέα πρότυπα οργάνωσης της εργασίας.
 Να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Κάλυψη εξόδων:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Improving the Touristic Service» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει τις εξής δαπάνες:
- Δαπάνες διαβίωσης, ήτοι το κόστος διαμονής των καταρτιζομένων, το κόστος διατροφής και το κόστος των εσωτερικών μετακινήσεων στη χώρα πραγματοποίησης της πρακτικής εξάσκησης (χώρα υποδοχής).
- Δαπάνες ταξιδιού για μετάβαση στην χώρα υποδοχής  με πτήση οικονομικής θέσης.
- Δαπάνες ταξιδιωτικής ασφάλισης.
- Δαπάνες γλωσσικής και πολιτιστικής προετοιμασίας των καταρτιζομένων.

Πότε θα πραγματοποιηθεί: Οι τοποθετήσεις σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν από τέλη Απριλίου έως τέλη Σεπτεμβρίου και θα έχουν διάρκεια 8 εβδομάδες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:
• Να έχουν ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας σε ειδικότητες  σχετικές με τουριστικά επαγγέλματα π.χ. ξενοδοχοϋπαλλήλων ή ειδικοτήτων σχετικά με τον επισιτισμό (μάγειρες, σερβιτόροι).
ή
• Να έχουν επαγγελματική εμπειρία σε Τουριστικές Επιχειρήσεις.
ή
• Να ενδιαφέρονται να εργασθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Συμμετοχή:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σχέδιο, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τα παρακάτω:
- Βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα
- Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας ( Αγγλικά ή/και Ιταλικά ή/και Ισπανικά). Αν υπάρχουν ενισχύουν την υποψηφιότητα.
- Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοτυπία
- Υπεύθυνη δήλωση αληθών στοιχείων επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την εξάντληση των εγκεκριμένων θέσεων

Μετά την κατάρτιση...
Κάθε συμμετέχων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασιακής εμπειρίας θα λάβει τα εξής:
 πιστοποιητικό Europass- κινητικότητας
 πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας από την επιχείρηση στην οποία εργάστηκε με περιγραφή
των αντικειμένων εργασίας.
 πιστοποιητικό γλωσσικής προετοιμασίας.

Διαμονή: Οι συμμετέχοντες θα μείνουν σε επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα σπίτια ή διαμερίσματα

Πληροφορίες:
Για επικοινωνία και εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Emailarchontasd@yahoo.com
Facebook
www.facebook.com/amkeengnosi
Τηλέφωνο 1: 69747 12500
Τηλέφωνο 2: 23860 23021

Για την Εν Γνώσει,
Δημήτρης Άρχοντας,

Υπεύθυνος Υλοποίησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου