Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  


           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                  Φλώρινα, 04-04-2014

              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         

                                                                                                                                                Αριθ.  Πρωτ. - 170 -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -10-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 09 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄ σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1
«Έγκριση της υπ΄ αριθ. 96/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2
«Έγκριση της υπ΄ αριθ. 98/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην έγκριση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου χρήσης 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3
«Επιστροφή λόγω αυτόματης ανάκλησης της χρηματοδότησης καταβληθέντων ποσών»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4
Σχετικά με αγορά οικοπέδων από ιδιοκτήτες με απευθείας ανάθεση, για την αποπεράτωση των εργασιών του έργου ¨Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου¨ έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού ποσού 800.000,00 €»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5
«Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την πράξη ¨Μελέτη Επέκτασης Νέων Κοιμητηρίων Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6
«Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την οριστική μελέτη της πράξης ¨Αποτύπωση φέροντος οργανισμού και μελέτης στατικής επάρκειας σχολικών κτιρίων του Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7
«Παραλαβή μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδόμηση Αμμοχωρίου¨»
Εισηγήτρια η κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου ¨Αντιμετώπιση θεμάτων λειψυδρίας¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9
«Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 10 έτη της αίθουσας που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μελίτης στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μελίτης»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10
«Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11
«Αλλαγή πωλούμενων ειδών επαγγελματικής αδείας πωλητή Λαϊκών Αγορών»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12
«Κατανομή ποσού 119.250,74 Ευρώ (καθαρό 119.071,86 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το πρώτο εξάμηνο του 2014»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13
«Σχετικά με παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τροπαιούχου στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨ για τη δημιουργία Λαογραφικού – Πολιτιστικού Μουσείου¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14
«Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ¨Αίαντας¨ Αμμοχωρίου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15
«Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μελιτεύς¨ Μελίτης»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16
«Επιχορήγηση Πανελλήνιας Οργάνωσης Εθνικής Αντίστασης 1941 - 1944»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17
«Επιχορήγηση Ραδιολέσχης Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18
«Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ακρίτα ¨ΟΡΦΕΑΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19
«Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨Άρης¨ Λόφων»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20
«Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλωρίνης ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21
«Επιχορήγηση Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22
«Επιχορήγηση Μορφωτικού, Εκπαιδευτικού, Περιβαλλοντολογικού, Πολιτιστικού, Συλλόγου Ιτέας ¨ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμοχωρίου ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κορυφής - Τριβούνου ¨Η ΕΛΠΙΔΑ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25
«Επιχορήγηση Ποντιακού Συλλόγου Αμμοχωρίου ¨ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
26
«Επιχορήγηση Συλλόγου Ηπειρωτών Φλώρινας ¨Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
27
«Επιχορήγηση Συλλόγου Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης ¨Ιωάννης Δαμασκηνός¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
28
«Επιχορήγηση Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
29
«Επιχορήγηση Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
30
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΕΑΣ) ¨Απόλλων¨ Αμμοχωρίου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
31
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσονησίου ¨ΔΡΥΑΔΕΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
32
«Επιχορήγηση Φιλεκπαιδευτικού, Φυσιολατρικού, Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρατερού ¨ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                                    Αντώνιος Γ. Σίπκας
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                
    – Οικονομικού Τμήματος                                                                                                   
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                    
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)

11)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου