Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                       Φλώρινα, 10-10-2014
       Αρ. Πρόσκ.: - 35-                                                                                                Αρ. Πρωτ.: -521-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 15 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00,΄ σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.
«Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, άρθρ. 77 Ν. 3852/2010».
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
2.
«Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” με την
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω
Συστήματος»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.
«Νομιμοποίηση των κινήσεων του Ενιαίου Λογαριασμού και   των Λογαριασμών του Δήμου
Φλώρινας και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και  Αθλητισμού
του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4.
«Σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2014».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5.
«Σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων έως το ποσό των 1.000.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257 / 2014
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6.
«Σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων άνω του ποσού των 1.000.000,00 € σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257 / 2014».
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7.
« Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8.
«Αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Κρατερού για  παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 3α του
δημοτικού δάσους Κρατερού».
Εισηγητής κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
9.
«Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στη πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10.
«Έγκριση της με αριθμ. 142/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με επιβολή τέλους καυσοξύλευσης δικαιούχων ατομικών αναγκών για την περίοδο 2014-2015».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας,Αντιδήμαρχος Φλώρινας
11.
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 05/2013 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12.
«Ορισμός Εκπροσώπων στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Φλώρινας».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13.
«Εορτασμός 102ης  επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)  Βουλευτή ΝΔ                                                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
2)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                   ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ
4)  Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
     – Οικονομικού Τμήματος                                                                               
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                   
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
5)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Νικόλαο Μουρατίδη
6)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
7)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
9)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Τοπικό τύπο Δήμου ΦλώριναςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου