Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

                                                     
                                    
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                       Φλώρινα, 09-02-2015
       Αρ. Πρόσκ.: -6-                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: -66-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00΄ μμ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.
«Παραχώρηση άδειας σε Δημοτική Σύμβουλο»
Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
2.
«Έκτακτος Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2015»
Εισηγητής κος Δήμος Χαρίτου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την  αναμόρφωση  σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4.
«3η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβᨻ
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.  
5.
«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 - 2016»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
6.
«Επίσκεψη του Δημάρχου, κ. Ιωάννη Βοσκόπουλου, σε ιδρύματα του Δήμου Φλώρινας με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7.
«Παράθεση γεύματος σε απόρους πολίτες και οικογένειες με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8.
«Έγκριση δαπάνης για το στολισμό της εξέδρας των Επιταφίων και ηχητική κάλυψη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9.
«Σχετικά με την ψήφιση δαπανών εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
     κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2)  Βουλευτή ΝΔ       
     κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3)  Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                     ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ  
4)  Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
     – Οικονομικού Τμήματος                                                                               
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
5)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Νικόλαο Μουρατίδη
6)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
7)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
9)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης

10)  Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου