Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Κατάλογος συναλλαγών με το ΙΚΑ_ ΕΤΑΜ που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ

1. 'Εκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ('Αμεσα Ασφαλισμένου)
2. Ανανέωση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ('Αμεσα Ασφαλισμένου)
3. 'Εκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τη σύζυγο)
4. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τη σύζυγο)
5. 'Εκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τον ανασφάλιστο σύζυγο)
6. 'Εκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τα τέκνα)
7. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για τα τέκνα)
8. Χορήγηση Βοηθήματος Τοκετού ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
9. Χορήγηση Εξόδων Κηδείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (η δαπάνη αποδίδεται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
10. Ασφάλιση σε ανέργους έως 29 ετών
11. Ασφάλιση σε ανέργους από 29 έως 55 ετών
12. Ασφάλιση σε ανέργους άνω των 55 ετών
13. 'Εκδοση Βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
14. 'Εκδοση Βεβαίωσης περί μη ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
15. Χορήγηση Επιδόματος Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ*
16. Χορήγηση Επιδόματος Κυοφορίας - Λοχείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ*
17. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Γήρατος
18. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας
α) Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
β) Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια
γ) Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
19. Χορήγηση Κύριας Σύνταξης λόγω θανάτου
20. Χορήγηση Σύνταξης ΕΤΕΑΜ
α) Επικουρική Σύνταξη Γήρατος
β) Επικουρική Σύνταξη Θανάτου
γ) Επικουρική Σύνταξη Αναπηρίας
21. Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας
22. Προαιρετική Ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Ελλήνων Εξωτερικού και Ομογενών
23. Αναγνώριση Στρατιωτικής Υπηρεσίας
α) Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε ασφαλισμένο
β) Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε συνταξιούχο
24. Εγγραφή - Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (A.Π.Δ.)
25. Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Πιστοποιημένου Χρήστη
26. Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου
27. Βεβαίωση χρόνου Ασφάλισης (για χρήση στον ΟΕΚ και ΑΣΕΠ)
28. Δήλωση Απώλειας Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
29. Δήλωση Απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας συζύγου
30. Δήλωση Απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας άγαμων τέκνων
31. Δήλωση διαφωνίας επί των ασφαλιστικών στοιχείων (Καταγγελία)
32. Χορήγηση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας / μη οφειλής σε εργοδότες μέσω διαδικτύου
33. Απογραφή άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
* (Η δαπάνη αποδίδεται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου