Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

"Less Waste" στις Πρέσπες


Πολλαπλά οφέλη για το Δήμο Πρεσπών θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου "Από κοινού σχεδιασμός της πρόληψης των απορριμμάτων και της προώθησης της ανακύκλωσης" με ακρωνύμιο Less Waste.
Πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο 
(Interreg Ελλάδα - Αλβανία), στο πλαίσιο του οποίου η εταιρία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συνεργάζεται με  το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων και την Περιφέρεια Αργυροκάστρου, για την υλοποίηση δράσεων για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης.
Στους Δήμους Πρεσπών και Νεστορίου θα υλοποιηθούν δράσεις του έργου, όπως η δημιουργία βάσης δεδομένων και η σύνταξη σχεδίων δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων, η κατάρτιση προσωπικού και η παραχώρηση κάδων ανακύκλωσης και κάδων κομποστοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου