Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2013


To Εργατικό κέντρο Φλώρινας, γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε χθες 14 Οκτωβρίου 2013 η αίτηση για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα. 

Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ
Ημερομίσθια 2012
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Οικοδόμοι

95-210
Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.)
678,06
Δασεργάτες -ρητινοσυλλέκτες
50-210

641,41
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών
Οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων
70-210
458,15
Μισθωτοί τουρ/κού -επισ/κού κλάδου
75 και όχι άνω των 50
από 1/10-31/12
458,15
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα πραγματοποιείται από 21/10/2013 – 02/12/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον ΟΑΕΔ, στα ΚΕΠ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα www.oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου