Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση ή ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013


Ξεκινά σήμερα Τρίτη 15 Οκτωβρίου η υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση ή ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
4. Για νέα κάρτα δύο πρόσφατες φωτογραφίες
5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος (2012), ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Απαραίτητο είναι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2012 ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2013. 

Περισσότερες πληροφορίες:
1. ΚΕΠ. τηλ. 23850 44636
2. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ. 23850 54465

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου