Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη του βιοτουρισμού στην Πρέσπα

Με την υπογραφή μιας πλατφόρμας συνεργασίας και την απόφαση να δημιουργηθεί ένα πιλοτικό τουριστικό πακέτο που θα προσφέρει μια γνωριμία της περιοχής γύρω από την Πρέσπα με προορισμούς και στις δυο χώρες, έληξαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Καινοτόμες Πρακτικές Βιοτουρισμού στις Πρέσπες - Νέες Διαστάσεις Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο της Πύλης στην Πρέσπα, στις 5-7 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό», όπως αυτό εντάχθηκε στο διακρατικό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία IPA 2007-2013». 
Η συνεργασία θα ξεκινήσει με τη δημιουργία του πρώτου τουριστικού πακέτου που θα προωθεί την περιοχή ως κοινό προορισμό, ενώ θα αναζητηθούν και άλλοι τρόποι συνεργασίας στην περιοχή.
Όλοι τόνισαν στις τοποθετήσεις τους πως, η συνεργασία είναι ο καλύτερος δρόμος για την ανάπτυξη τουριστικών δράσεων στην περιοχή και πως θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούν να γίνουν δράσεις που θα ωφελήσουν τις δυο πλευρές.
Οι τουριστικοί πράκτορες εξέφρασαν τη διάθεσή τους, ως αρμόδιοι, να δημιουργήσουν και να προωθήσουν το τουριστικό πακέτο που αφορά στην περιοχή.
Μετά το πέρας του συνεδρίου η συνεργασία συνεχίζεται σε τοπικό επίπεδο και πάντα στην ίδια κατεύθυνση, με την εμπλοκή επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής, μέσω του κοινωνικού marketing.
Στο συνέδριο πήραν μέρος:
• Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρος & Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης
Βιοπολιτικής
• Ευθύμιος Μπάκας,Οικονομολόγος, Ειδικός Διεθνούς Ανάπτυξης
• Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
• Landi Gushi, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κορυτσάς
• Ιωάννης Πεδιώτης Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κορυτσά
• Κατερίνα Τσούβαλη, Αντιδήμαρχος Κόνιτσας
• Αθανάσιος Καραμέρης, Καθ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Δημήτρης Μιχαηλίδης, Συνεργάτης του Agrorama
• Kliti Kallamata, Ίδρυμα“Past for future”
• Θοδωρής Σδρούλιας, Δημοσιογράφος, Πρεσβευτής του δικτύου των Ευρωπαϊκών Βιολογικών πόλεων
• Σωτήρης Βόσδου, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
• Entela Pinguli, Biologists Albania
• Τάσος Γούσιος, Ιδρυτής Alpha Marketing, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ AirMaritimeSA και Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Λάρισας
• Στέφανος Χατζημανώλης, www.silverholidays.gr
• Λάρδα Παγώνη, Ειδική σύμβουλος Οικονομικών Θεμάτων Ελληνικής Πρεσβείας στην Αλβανία
• Βασίλειος Τακτικός, Δίκτυο Ερύμανθος
• Gabriela Scheiner, Διευθύντρια, Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών
• Eπιχειρηματίες τουρισμού Πρεσπών και κάτοικοι

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για το πρόγραμμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟ»
Στην Πρέσπα σήμερα στις 2/10/2013, με την υπογραφή του παρόντος, συστήνεται Πλατφόρμα Συνεργασίας για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και του Βιοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών.
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Πλατφόρμας Συνεργασίας, είναι αποτέλεσμα της καταγραφής και αξιολόγησης
- της παρούσας κατάστασης των τοπικών παραγόντων της περιοχής (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορείς, Επιχειρηματίες, Τοπική Κοινωνία, Κοινωνία Πολιτών κ.α)
- των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και
- των δυνατοτήτων ανάπτυξης βιωματικών εμπειριών για επισκέπτες της περιοχής.
Μετά από συνεντεύξεις, σεμινάρια, την έναρξη των διαδικτυακών μαθημάτων και συζητήσεις μεταξύ παραγόντων και κατοίκων, η Πλατφόρμα Συνεργασίας είναι το επόμενο βήμα προς τη δημιουργία δικτύου για την τουριστική ανάπτυξη με αρχή την διατήρηση της ζωής.

Άρθρο 1ο
Προοίμιο
Η Πλατφόρμα Συνεργασίας αφορά ένα κοινό σχέδιο και όραμα ανάπτυξης του βιοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Θεσμικά στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη και συνεργασία όλων των παρακάτω συμμετεχόντων στη Σύμπραξη για συγκρότηση και σύνθεση ενός βιοτουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό».
Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχεδίου για την ανάπτυξη του βιοτουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή όλων των συντελεστών της Τοπικής Ανάπτυξης στην Πλατφόρμα Συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Σύμπραξη θα συνδεθεί με περιφερειακές επιχειρηματικές ενώσεις (επιμελητήρια) και ενώσεις των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, όπως είναι το Περιφερειακό Παρατηρητήριο στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο υποστηρίζει το όραμα και συγκεκριμένο δίκτυο του προγράμματος.
Με αυτές τις προϋποθέσεις συνεργασίας, τίθενται οι βάσεις για να δημιουργηθούν οι συνθήκες ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος συνεργατισμού και ανάληψης κοινών θεσμικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της κοινωνικής και τοπικής επιχειρηματικότητας.

Άρθρο 2ο
Σκοπός

Ειδικότεροι σκοποί του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας είναι:
1. Κοινός σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων και προβολής
2. Οριζόντια συνεργασία
3. Σύνθεση των κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων
4. Παρακίνηση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
5. Ενσωμάτωση καινοτομιών από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από την Ε.Ε
6. Ανάδειξη της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας και του αγροτουρισμού ως συγκριτικού πλεονεκτήματος
7. Δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής συμμετοχής και συγκρότησης κοινωνικού κεφαλαίου
8. Διαμόρφωση συνθηκών και κοινωνικών υποδομών για τη δια βίου μάθηση
9. Εμπλουτισμός της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος με όλες τις μορφές βιοτουρισμού
10. Η ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)
11. Να αξιοποιηθούν οι θεσμοί της τοπικής διαβούλευσης
12. Να προωθηθούν θεσμοί όπως οι περιφερειακές εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών φορέων κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμών πράσινης ανάπτυξης και βιολογικών προϊόντων
13. Η σύνδεση των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων με θεσμούς κοινωνικοποίησης της γνώσης
14. Στη βάση αυτή, μπορούν να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ καταναλωτικών και άλλων συλλογικών οργανώσεων με παραγωγικές οργανώσεις
15. Να γίνει πράξη η ομογενοποιημένη στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα του βιοτουρισμού
16. Να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια ανάπτυξη του βιοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών και μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Άρθρο 3ο
Μέσα επίτευξης του σκοπού

Τα μέσα επίτευξης του σκοπού της Πλατφόρμας Συνεργασίας μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα οργανωτικά θεσμικά εργαλεία και επικοινωνιακά μέσα.
1. Διαμόρφωση οργανωτικής δομής των Περιφερειακών ‘‘Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων’’
2. Αξιοποίηση των δομών στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και του Βιοτουρισμού σε εθνικό επίπεδο
3. Αξιοποίηση των θεσμών διαχείρισης της γνώσης και τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
4. Ανάπτυξη δομής και δικτύωσης
5. Μόχλευση της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων
6. Η συγκέντρωση κοινωνικού και διανοητικού κεφαλαίου, αλλά και χρηματικού επενδυτικού κεφαλαίου
7. Δομή συγκέντρωσης και διαχείρισης γνώσης
8. Οι συνέργειες με κοινωνικές συμπράξεις σε τοπικό επίπεδο
9. Ανάπτυξη μηχανισμού δικτύωσης και οργάνωσης
10. Ανάπτυξη ψηφιακού βιοτουριστικού προϊόντος
11. Δημιουργία συναντίληψης στην τοπική κοινωνία για την ποιότητα του βιοτουριστικού προϊόντος που προσφέρεται και ταυτόχρονα συστηματική προβολή προς το εξωτερικό περιβάλλον
12 Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
13 Η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας www.cbc-biotourism-portal.eu και ψηφιακών υπηρεσιών
14 Η διοργάνωση και συμμετοχή σε επικοινωνιακά γεγονότα πχ. εκθέσεις, ημερίδες, εργαστήρια μάθησης

Άρθρο 4ο
Κοινωνικά δίκτυα και δομές στήριξης της κοινωνικής οικονομίας και του βιοτουρισμού με την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η σημασία των κοινωνικών δικτύων στην συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με τη δραστηριότητα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών που αποτελεί τον καταλύτη και προπομπό της κοινωνικής οικονομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γι’ αυτό και η δικτύωση δεν είναι απλά μια ξεκομμένη ενέργεια αλλά μια συστηματική διαδικασία που απαιτεί χρόνο και έχει ως βασικό της άξονα την προσφορά και την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, σε αντίθεση με τη στενή έννοια των πωλήσεων. Πρόκειται για έναν οργανωμένο τρόπο δημιουργίας σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με ανθρώπους του τομέα ενδιαφέροντος και στη συνέχεια με όσους ανθρώπους αυτοί γνωρίζουν και συνεργάζονται.

Άρθρο 5ο
Συμφώνησαν και συνομολόγησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:
1. Την καθιέρωση του θεσμού της διαβούλευσης με την συμμετοχή όλων των συντελεστών της παρούσας πλατφόρμας συνεργασίας και την διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και βιοτουρισμού.
2. Την διοργάνωση Τοπικής έκθεσης για τα διαθέσιμα της περιοχής και την συμμετοχή σε άλλες μεγάλες εκθέσεις της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.
3. Την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων της δικτυακής Πύλης βιοτουρισμού για την προώθηση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλους τους δήμους και τους κοινωνικούς φορείς της Συνεργασίας.
4. Την δυνατότητα χρηματοδότησης του σχεδίου απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την σύσταση Σύμπραξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών, κοινωνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών.
5. Την αξιοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών Συνεταιρισμών Κοιν.Σ.Επ.
6. Την προώθηση των Κοινωνικών Συμπράξεων μεταξύ Δήμων και οργανώσεων Πολιτών και επιχειρήσεων για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.
7. Την Συνεργασία για την επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα με την διεξαγωγή σεμιναρίων και θεματικών εργαστηρίων, με την συνεργασία σε επίπεδο δημοσιότητας και προβολής με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και την εμβέλεια των προαναφερόμενων δράσεων.

Το παρόν έχει ισχύ και μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013 με τίτλο έργου «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό»

Η παρούσα Πλατφόρμα Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί εγγράφως και αποτελεί το πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας για συνεργασία, το οποίο θα προσαρμόζεται κάθε φορά με τα νέα δεδομένα που θα προκύπτουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου