Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάριο Μέθοδοι και Τεχνικές Ερευνητικής Εργασίας ΠΔΜ


Επιστημονικά Υπεύθυνη: ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Αν. Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας


Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) «Μέθοδοι και Τεχνικές Ερευνητικής Εργασίας» έχει ως σκοπό την παροχή κατάλληλης βιωματικής δια-βίου εκπαίδευσης, μέσω της οποίας θα καλλιεργηθεί η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με βασικές έννοιες και ήδη επιστημονικής έρευνας
και η απόκτηση γνώσεων για την οργάνωση και το σχεδιασμό ερευνών, τη συλλογή και την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του συγκεκριμένοι προγράμματος θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες που επιβάλλει το «Νέο Σχολείο», αποκτώντας τα εφόδια να υποστηρίξουν, να επιβλέψουν και να καθοδηγήσουν σωστά τους μαθητές τους στη συγγραφή της Ερευνητικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Ø      Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
Ø      Εργαζόμενους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ø      Άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ø      Υποψηφίους Διδάκτορες
Ø      Μεταπτυχιακούς φοιτητές
Διαδικαστικά
  • Αιτήσεις συμμετοχής: 22/10/2013 έως 15/11/2013
  • Έναρξη σεμιναρίου: 18/11/2013
  • Λήξη σεμιναρίου: 27/01/2014
  • Διάρκεια: 60 ώρες
  • Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 390
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
email: mtee@uowm.gr

Τηλ. 2385055011, Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-13:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου