Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.


      13/2/2014                                                                                      Αρ.Πρωτ.47

            ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

            Κύριε Πρόεδρε
            Είναι αυτονόητο ότι την ώρα που οι μισθοί όλων των εργαζομένων έχουν μειωθεί                    
            και η ανεργία καλπάζει, την ώρα που ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει σοβαρότατα
            οικονομικά προβλήματα και η ΔΕΗ Α.Ε.,προκειμένου να επιβιώσει οικονομικά  κό-
            βει το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν,η συνετή διαχείριση των ελάχιστων διαθέ-
            σιμων πόρων είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και για
            λόγους τάξης και ηθικής.
            Για τους λόγους αυτούς και σε συνέχεια προηγούμενων ερωτήσεων του σωματεί-

            ου μας που έχει υποβάλει στους αρμόδιους της επιχείρησης έρχονται να προστε-
            θούν κι άλλα πολλά εξίσου σημαντικά ερωτήματα προς το διοικητικό συμβούλιο
            και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.
            Ποιος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης;
            Ποιος είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκ-
            μετάλλευση;
            Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία επανέναρξης της λειτουργίας του ορυχείου
            Κλειδιού;Ένα σημαντικό ορυχείο για την τροφοδοσία του Α.Η.Σ Μελίτης ώστε να
            εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες λιγνίτη και να σταματήσουν οι εισαγω-
            γές από τρίτες χώρες;Να ανοίξουν επιτέλους και κάποιες θέσεις εργασίας που τις
            έχει ανάγκη η περιοχή μας.
            Ποιο είναι το κόστος εισαγωγής και αγοράς από τη Βουλγαρία και την Τουρκία για
            το 2012-2013;
            Ποιο είναι το κόστος προμήθειας λιγνίτη από τις εταιρείες που προμηθεύουν τη
            ΔΕΗ Α.Ε.,όπως ΛΑΡΚΟ,Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας,ΜΕΤΕ και πόσο έχει πληρώσει η
            ΔΕΗ ξεχωριστά για την κάθε εταιρεία σε σχέση με αυτά που έχει παραλάβει από
            τους προμηθευτές;
            Το κόστος ανά θερμίδα είναι το ίδιο για κάθε προμηθευτή και ποιο είναι αυτό;
            Ποιο είναι το κόστος λιγνίτη του ορυχείου Αμυνταίου που προμηθεύει τις μονάδες
            της Φλώρινας και ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τους προμηθευτές μας;
            Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των προμηθευτών,ώστε να επικουρεί εαν
            είναι εντάξει στις συμβατικές τους υποχρεώσεις και αν δεν είναι να προβεί σε ποι-
            νικές ρήτρες;Έχουν εισπραχθεί από τους προμηθευτές λιγνίτη στη ΔΕΗ Α.Ε. Σχε-
            τικές με τη μη εκτέλεση των συμβάσεών τους ρήτρες;Πόσες της οφείλονται;
            Ποιο είναι το ύψος των προκαταβολών που έχουν δοθεί για την προμήθεια λιγνί-
            τη στους Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, ΜΕΤΕ,ΛΑΡΚΟ,Βουλγαρία και Τουρκία;
            Υπάρχουν διασφαλίσεις για τις χρηματοδοτήσεις αυτές και ποιες είναι;
            Για ποιο λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. χρηματοδοτεί την αποχωμάτωση του λιγνιτωρυχείου
            Αχλάδας;
            Πόσα χρήματα έχει καταβάλει μέχρι σήμερα και τι εγγυήσεις έχουν δοθεί στη ΔΕΗ
          
          


            Α.Ε. για τη χρηματοδότηση αυτή;
            Ερωτήματα για τα οποία πρέπει να μας απαντήσετε για λόγους διαφάνειας και
            ενημέρωσης του σωματείου, των εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών.
           
             
            
                Ο                                                            Ο
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΚΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                    ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ                         


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου