Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Δυτικής Μακεδονίας


Ανακοινώνεται ότι την 16 Μαρτίου 2014 ημέρα Κυριακή θα λάβει χώρα η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στην αίθουσα του “Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Αθανασίου Κοζάνης“ και ώρα 18:00 με θέματα: 

α. Απολογισμός του έργου της Ένωσης.
β. Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της Ε.ΣΠΕ.Δ.Μ στο Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα την 06 Απριλίου 2014.
γ. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των ως άνω αντιπροσώπων.
δ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί από μέλος της Ένωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους, ως αντιπροσώπων στο Πανελλήνιο Συνέδριο αντιπροσώπων της ΠΟΕΣ, να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας με γραπτή δήλωση προς το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ 16 Μαρτίου 2014.
Υπενθυμίζεται η ανάγκη οικονομικής τακτοποίησης όλων των μελών μας για το έτος 2014 .
Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνετε αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε απουσίας σας μπορείτε, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, να εκπροσωπηθείτε από έτερο παρόντα στη Γ.Σ. μέλος της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Μ., με έγγραφη εξουσιοδότησή σας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Πετκίδης
Ανθλχος (ΑΤΘ)

Ο Γεν. Γραμματέας
Φώτιος Μπάτζιος
ΕΜΘ Επχίας (ΠΖ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου