Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Έναρξη των Μαθημάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ.


Με το Δελτίο Τύπου θέλουμε να ανακοινώσουμε την έναρξη λειτουργίας για τρίτη χρονιά του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ) της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. 
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε την λειτουργία του από τον Νοέμβριο 2012 και αποτελεί μια καινοτόμο διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον τομέα των
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να παρέχονται ακαδημαϊκά μαθήματα στους παραπάνω τομείς πιστοποιημένα με ακαδημαϊκές μονάδες.
Στο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης διδάσκονται μαθήματα Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Σχεδίου, Ιστορίας της Τέχνης, Θεωρίας και Ιστορίας της Φωτογραφίας. Το Πρόγραμμα Δια Βίου πιστοποιείται με ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS) και όσοι το ολοκληρώσουν μπορούν να τις μεταφέρουν στις Σχολές Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς και σε σχολές συναφών ειδικοτήτων που θα επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές στους. Μαθήματα πραγματοποιούνται σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Αθήνα. Οι διδάσκοντες είτε είναι ήδη καθηγητές στο ΤΕΕΤ είτε επιλέγονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα της διδασκαλίας.
Το Δια Βίου Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/ες θέλουν να εργαστούν στη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία και στην σπουδή των μορφοπλαστικών τους δυνατοτήτων καθώς και στην εισαγωγική κατανόηση βασικών εικαστικών μορφών έκφρασης. Μπορεί να αποτελέσει μια ενισχυτική διδασκαλία που επιτρέπει στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να αντιμετωπίσουν την διαδικασία εισαγωγής σε Προπτυχιακά ή/και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σχολών Τεχνών (στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με ουσιαστικά εφόδια. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατοχυρώνουν ένα έως δύο εξάμηνα Ακαδημαϊκών Σπουδών.
Απευθύνεται επίσης σε αυτούς που ασχολούνται με τις Εικαστικές Τέχνες και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εικαστικά μαθήματα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου στους τομείς της Ζωγραφικής και της Φωτογραφίας με πανεπιστημιακή πιστοποίηση των σπουδών τους αλλά και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματικά εφόδια και δεξιότητες που σχετίζονται με καλλιτεχνικούς τομείς ή να πιστοποιήσουν όσες ήδη έχουν με πανεπιστημιακό πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Φλώρινα

Ζωγραφική: Γιάννης Ζιώγας
Σχέδιο: Αντώνης Σμυρνιός
Ιστορία Τέχνης: Γιάννης Μπόλης

Πτολεμαΐδα
Ζωγραφική: Θοδωρής Ζυρπιάδης
Σχέδιο: Κική Στούμπου
Ιστορία Τέχνης: Γλαύκη Γκότση

Αθήνα
Ζωγραφική- Σχέδιο: Γιάννης Ζιώγας, Σοφία Κυριακού
Θεωρία στην τέχνη και τη Γεωμετρία: Άρης Μαυρομάτης
Φωτογραφία: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Πηνελόπη Πετσίνη

Το κόστος του προγράμματος για πλήρη ετήσια παρακολούθηση ανέρχεται στα 1300 ευρώ, για μερική εργαστηριακή παρακολούθηση 900 και για μερική θεωρητική 400 ευρώ. Το αντίστοιχο κόστος για εξαμηνιαία παρακολούθηση είναι το 50% του ετήσιου κόστους. Στους εγγεγραμμένους ανέργους υπάρχει έκπτωση 30%.
Σε ότι αφορά στον τρόπο εισαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα καταθέσουν ηλεκτρονικά μια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος/προεγγραφής (βλέπε παράρτημα στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του προγράμματος, στην διεύθυνση diaviouteet@uowm.gr, προκειμένου να δημιουργηθούν τα ανάλογα τμήματα/κατευθύνσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θα προκύψουν.
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά αλλά και με σχετική ανακοίνωση ώστε να καταθέσουν ηλεκτρονικά τον φάκελο ατομικών στοιχείων και έργων (όπου αυτό απαιτείται) από 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2014 επίσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στη διεύθυνση diaviouteet@uowm.gr.

Συνοπτικά:
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: 20 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 2014
Κατάθεση Φακέλου: 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2014
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 10 Οκτωβρίου 2014
Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Γιάννης Ζιώγας – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΤ-ΠΔΜ
e-mail: yziogas@uowm.gr

Πληροφορίες:
Σοφία Κυριακού, τηλ. 2385055057, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00
Ειδικά για τη φωτογραφία:
Πηνελόπη Πετσίνη, τηλ. 6977675802, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00
Επίσης γραπτώς στην:
diaviouteet@uowm.gr
Ιστότοπος
http://www.eetf.uowm.gr (Σπουδές/Δια Βίου Μάθησης)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση φακέλου στο diaviouteet@uowm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου