Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου


 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 συνεδριάζει  σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


1.      Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3452/2010.
2.      Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών    ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα).
3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπόθεση του Σουμελίδη Χαράλαμπου ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
4.      ΑποδοχήχρηματοδότησηςκαιόρωνένταξηςτηςπράξηςDecission Support System for Disaster Emergency Management
5.      Εκποίηση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα (Βιομηχανική Περιοχή, Κτηνοτροφική ζώνη)
6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραγωγή Ντοκιμαντέρ του Καλλικρατικού Δήμου Αμυνταίου.
7.      Οριστική έγκριση απευθείας αγοράς τριών αγροτεμαχίων για την επέκταση νέων κοιμητηρίων Αμυνταίου.
8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 393/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά  τον «Ορισμό μελών και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης ακινήτων προς αγορά, για την επέκταση των νέων νεκροταφείων».
9.      Αποδοχή Μηχανημάτων Έργου από πρώην κοινότητες και Δήμους ως περιουσιακά στοιχεία
10.  Διαγραφή της αριθμ.1044/2014 απόφαση Δημάρχου
11.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα», προϋπολογισμού 1.000.000,00€
12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης χορήγησης άδειας ανεύρεσης δημόσιου θησαυρού
13.  Αποδοχή της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου» συνολικού προϋπολογισμού 430.500,00€ και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.
14.  Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης του Δήμου Αμυνταίου για την εκτέλεση εργασιών εσωτερικής οδοποιίας εντός του Δημοτικού Δάσους στη Τ.Κ. Ασπρογείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υπό ίδρυση ΑΣΠΗΕ ισχύος 24MW της “VOLTERA Α.Ε.” στη θέση “ΔΟΥΚΑΣ”.
15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ».
16.  Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου.
17.  Έγκριση της με αριθμό 15/2015 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΑ του Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 ενίσχυση και δημιουργία νέων κωδικών».
18.  Έγκριση της με αριθμό 08/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά «Τροποποίηση προϋπολογισμού ».
19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Σέζιου Αθανασίου του Ευαγγέλου σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Αμυνταίου.
20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας.
21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και καθορισμός όρων δημοπράτησης.
22.  ΄Εγκριση πρακτικώνδημοπρασίαςεκμίσθωσηςδημοτικήςέκτασης στην Τ.Κ.Βεγόρων
23.   ΄Εγκριση πρακτικώνδημοπρασίαςεκμίσθωσηςδημοτικήςέκτασης στην Τ.Κ. ΑγίουΠαντελεήμονα
24.  ΄Εγκριση πρακτικώνδημοπρασίαςεκμίσθωσηςδημοτικήςέκτασης στην Τ.Κ.Λεβαίας.
25.  Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων επετείου 25ης Μαρτίου.
26.  Συνδιοργάνωση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βεύης-Μελίτης σεμιναρίου στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα και στην ΔΚ Αμυνταίου.
27.  Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
28.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την  κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 37/2015 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

29.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την  κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου