Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
πρώην Δήμου Περάσματος) την 21 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :
  1. Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2013.
Εισηγήτρια: κα Σεχίδου Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  1. Νέο ωράριο λειτουργίας υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Φλώρινας.
Εισηγητής κος Κακιούσης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου