Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Αξιολόγηση δομών και προτάσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Στην αξιολόγηση των δομών της και τη συγκρότηση ολοκληρωμένης πρότασης για το σχεδιασμό και την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας καθώς είναι η μία από τις δύο Αποκεντρωμένες που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πιλοτική
εφαρμογή της αξιολόγησης των  δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας που είχε συγκροτηθεί στις αρχές της Άνοιξης με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Ηλία Θεοδωρίδη, εργάστηκε όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις λαμβάνοντας πάντα υπόψη την υφιστάμενη δημοσιονομική πολιτική.
Μετά από δουλειά τεσσάρων (4) περίπου μηνών τα διοικητικά στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου εργαζομένων που αποτελούσαν την ομάδα εργασίας, αφού ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση των δομών της κατέθεσαν στα αρμόδια Υπουργεία, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την πρότασή τους η οποία περιλαμβάνει την υπαγωγή περιφερειακών υπηρεσιών Υπουργείων στην οργανωτική δομή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού με την αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών.
Στόχοι των προτάσεων όπως τους είχε θέσει και ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Θεοδωρίδης στη διάρκεια των συσκέψεων εργασίας, είναι:
  • Να μειωθεί η γραφειοκρατία με ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών
  • Να αποφευχθεί η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και
  • Να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η λειτουργία των υπηρεσιών με κυρίαρχο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Να σημειωθεί πως οι προτάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που έχουν σταλεί στα  αρμόδια Υπουργεία είναι ήδη ανηρτημένες στο διαδικτυακό της τόπο: www.apdhp-dm.gov.gr στο πλαίσιο της διαφάνειας των ενεργειών της κρατικής διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου