Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ημερ.:   19/09/13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           Αρ. Πρωτ:8101
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ, & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο                                  ΠΡΟΣ: Γραφείο Τύπου             
Τ.Κ            : 53100                                             Περιφερειακής Ενότητας          
Πληρ.         : Φ. Γκέσου                                     Φλώρινας
Τηλ.            : 2385350544                                
Fax             : 2385350539                                 
e-mail        : u12410@minagric.gr              
                          


    ΘΕΜΑ: «Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό»

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών του Νομού, παρακαλούμε ώστε να φροντίσετε να διανεμηθεί η παρακάτω ανακοίνωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 286839/2-4-2009 ΚΥΑ περί ‘Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου’ οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαίωμα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι 13-12-2013.
          Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά περίπτωση.
  4. Παραστατικά νόμιμης κατοχής με το πιστοποιητικό μετεγγραφής  ή ενοικιαστήρια τουλάχιστον δέκα (10) ετών
Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
·         Τα χορηγούμενα δικαιώματα επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό εφόσον δε χρησιμοποιηθούν εντός δύο καλλιεργητικών περιόδων
·         Τα χορηγούμενα δικαιώματα δε μεταβιβάζονται
·         Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται τι ένα (1) στρέμμα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, γραφείο 6 και στο τηλ. 2385350544 (κ. Γκέσου Φανή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                  
                                                                       Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                                                                          ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ α/α
                                                                                  


                                                                         ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου