Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου


Συνεδριάζει σήμερα, στις 8 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΤΕΠΑ για θέματα της Τηλεθέρμανσης.
2. «Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών για την αντικατάσταση του Προέδρου της παραπάνω Επιτροπής».
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου: Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας προϋπολογισμού 1.400.000,00€.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 3η παράταση προθεσμίας του έργου:Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.κ.Φιλώτα
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας Τ.Κ. Κλειδίου”, προυπολογισμού 4.000,00€ και χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Φιλώτα και Τ.Δ. Λεβαίας προϋπολογισμού 233.700,00€
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Βεγόρων και Τ.Δ. Μανιακίου προϋπολογισμού 135.300,00€
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Αντιγονείας και Τ.Δ. Πελαργού προϋπολογισμού 184.500,00€
10. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων υγιεινής κτιρίου Δημαρχείου Αμυνταίου”
11. Τροποποίηση πίνακα Υλοτομίας της Διαχειριστικής μελέτης της Τ.Κ. Κέλλης για το έτος 2014.
12. Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για την άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δημόσια δασική έκταση του Παπαδόπουλου Φίλλιπου.
13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμυνταίου.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Βεγόρων.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
16. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου