Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΚΟΥΤΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Ταχ. Δ/νση
:
Διοικητήριο
ΖΕΠ
Κοζάνη, 12-3-2014

Τηλέφωνο
:
24610 52650  
                                
                              Προς:   Μ.Μ.Ε.

Φαξ
:
24610 52652

e-mail
:
press@pdm.gov.grΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΚΟΥΤΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2014


Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
σας καλωσορίζω στη Δυτική Μακεδονία.
Ελπίζω το διήμερο της συνάντησης των εταίρων του TRAP, που ξεκινά σήμερα από εδώ, να είναι εποικοδομητικό προς όφελος τόσο του ιδίου του έργου αλλά κυρίως των περιοχών που εκπροσωπείτε. Άλλωστε, βασικός μας στόχος μέσα από τη συμμετοχή μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πάντοτε η διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών για την περιοχή μας και τους κατοίκους της.


Όπως πιθανόν γνωρίζετε, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας που δεν βρέχεται από θάλασσα. Παρ’ όλα αυτά δεν της λείπουν τα νερά. Αντιθέτως, διαθέτει άνω του 60% των επιφανειακών υδάτων της χώρας καθώς και πλούσια υπόγεια υδατικά αποθέματα.
Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να διαμορφώσουμε κατάλληλες πολιτικές, οι οποίες να προστατεύουν και παράλληλα να αξιοποιούν τον πολύτιμο αυτό πλούτο που διαθέτουμε.

Προς την κατεύθυνση αυτή και στις αρχές του έτους εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 για τα νερά  και το οποίο θα διέπει το σύνολο των παρεμβάσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το υδάτινο οικοσύστημα της περιοχής.

Στη διαμόρφωση του Σχεδίου αυτού συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό οι τοπικοί φορείς λήψεις αποφάσεων, οι καταναλωτές νερού καθώς και εμπειρογνώμονες – ειδικοί κατά τη φάση της διαβούλευσης, προβάλλοντας τις δυνατότητες, τα προβλήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των νερών της περιοχής.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την εναρμόνισή της με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων, υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στον τομέα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων, ενώ λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας.

Ταυτόχρονα η Περιφέρεια έχει ενεργό ρόλο στην ποιοτική παρακολούθηση του πόσιμου νερού με σκοπό την προστασία της υγείας των κατοίκων, ενώ προγραμματίζει και ήδη έχει υλοποιήσει έργα που στοχεύουν στην αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων για ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Μέριμνά μας, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, είναι να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε δράσεις προστασίας και αξιοποίησης των υδάτων αλλά και των περιοχών που αλληλεπιδρούν σ’ αυτά, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Περιφέρεια και τους κατοίκους της.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της συνάντησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου