Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 28-05-14


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση       : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.       : 501 00                                               Κοζάνη,    21 Mαϊου  2014
Τηλέφωνο       : 24610 52620                                     Αρ. Πρωτ. 440
Fax                  : 24610 52622
Email             : info.ps@pdm.gov.gr

Προς:  1.Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
   κ. Γιώργο Δακή
2. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
    κ.  Γεώργιο Δασταμάνη
3. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
    κ.  Δημήτριο Σαββόπουλο
4. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
    κ.  Ιωάννη Σόκουτη
5. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
    κ.  Δημήτριο Ηλιάδη
6.Τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
    Μακεδονίας :

1.   Αντωνιάδη Ιωάννη
16. Χαρούμενο Πασχάλη
2.   Νίκου Αντώνιο
17. Τζιώτζη Απόστολο
3.   Σβώλη Γεώργιο
18. Χατζηζήση Αλέξανδρο
4.   Μαργαρίτη Γεώργιο
19. Ευαγγέλου Χρήστο
5.   Τσανακτσίδη Γεώργιο
20. Κιοσέ Ιωάννη
6.   Στεφανίδη Ιωάννη
21. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
7.   Αποστολίδου Κυριακή
22. Ταλίδη Φιλώτα
8.   Γκερεχτέ Λάζαρο
23. Γιώσκο Νικόλαο
9.   Κοσματόπουλο Αθανάσιο
24. Γιάτσιο Ιωάννη
10. Τοπαλίδη Στέφανο
25. Εμμανουηλίδη Δημήτριο
11. Πάτρα Βασίλειο
26. Αδάμο Ματθαίο
12. Γιαννάκη Βασίλειο
27. Τσακνάκη Μαρία
13. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
28. Χάτσιο Ιωάννη
14. Μιχαηλίδη Κυριάκο
29. Παπαϊορδανίδη Ιωάννη
15. Οικονομίδου Φιλαρέτη
30. Σπόντη Ελισάβετ
31. Ναούμ Χρίστο
41 Κουρέλλα Σωκράτη
32. Ψευτoγκά Δημήτριο
42 Παπαδόπουλο Ιωάννη
33. Κιοσέ Απόστολο
43. Γεωργακόπουλο Κωνσταντίνο
34. Σαμαρά Νικόλαο
44. Βογιατζή Εμμανουήλ
35.  Μεντεσίδου – Πινίδου Ελένη
45. Χόλμπα Αντωνία
36. Κούτσιανο Βασίλειο
46. Κύρινα Αντώνιο
37. Θεοδωρίδη Παναγιώτη
47. Αλτίνη Παύλο
38. Δούφλια Αγλαΐα
48. Αδαμίδη Γεώργιο
39. Κατσαούνη Νικόλαο
49 Πλακεντάς Παναγιώτης
40. Σημανδράκο Ευάγγελο
50. Τσότσος Παύλος


  ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις  του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  28   Μαϊου 2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα

Θέμα 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και του τρόπου εκτέλεσης αυτού. 
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα  2ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΥΛΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και του τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα  3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΤΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης


Θέμα  4ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και  του τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα  5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα  6ο: Τρόπος εκτέλεσης έργων
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 7ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού  του υποέργου «ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ-ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ» ,
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  8οΈγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού των έργων :
  1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
  2. «ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΒΛΑΣΤΗ»
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  9ο:  Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος                               Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου


  Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πίνακας Αποδεκτών:
  1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  4. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  5. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ANKO A.E.
  6. ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
1.    Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
2.    Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου