Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 17 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18:00  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το Τεχνικό πρόγραμμα  έτους 2013.
2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2013.
3.      ΄Εγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμυνταίου.
4.      Λήψη απόφασης για  πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ.
5.      Μη αξιοποίηση της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
6.      Λήψη απόφασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2013». 
7.      Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής αδειοδότησης οίκου ανοχής.
8.      Αποδοχή ποσού 82.308,36 έναντι της δόσης έτους 2012 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου.
9.      Οικονομική ενίσχυση από την ΔΕΗ στον Δήμο Αμυνταίου  για τη στήριξη του θεσμού «Φεστιβάλ Βεγορίτιδας», με σκοπό την ανάδειξη και περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας.
10.  Αποδοχή δωρεάς του κ. Βουλγαρίδη Θεοδώρου οργάνων για την παιδική χαρά της Τ.Κ. Λεβαίας.
11.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος,  έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ΄Υδρευσης-Αποχέτευσης ΤΚ Βαρικού» προϋπολογισμού 12.000,00€
12.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού εισόδου και κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Τ.Δ. Πετρών»
13.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «΄Υδρευση Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 4.351.513,00€.
14.  ΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σχαρών ομβρίων Αγ. Παντελεήμονα».
15.  ΄Εγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αετού».
16.  ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 3ου  Νηπιαγωγείου Αμυνταίου».
17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις επαγγελματιών-μισθωτών ακινήτων (καταστημάτων) ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου, για επιστροφή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (΄Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών)έτους 2012.
18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για Πάγια προκαταβολή υλικού για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών του Δήμου Αμυνταίου.
19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση εμπορικού καταστήματος Νο 1 της Κεντρικής Αγοράς της Τ.Κ. Νυμφαίου.
20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση του παλαιού κοινοτικού καταστήματος της ΤΚ Πελαργού στον Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πελαργού.
21.  Τροποποίηση της με αριθμό 216/112 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου παραλιμνίων εκτάσεων Τ.Κ. Βεγόρων, λόγω λανθασμένης χρέωσης, σύμφωνα με το αρχείο της πρώην κοινότητας και την τωρινή κατοχή των εκτάσεων του Δημοσίου».
22.  Ορισμός τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ για την «προμήθεια αμμοχάλικου και υλικού τρία άλφα για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων».
23.  Έγκριση της με αριθμό  57 /2012 απόφασης  του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου «Τροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2012».
24.  Έγκριση της με αριθμό  56 /2012 απόφασης  του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου «Καθορισμός του αριθμού μαθητριών ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ΟΑΕΔ , για την πρακτική άσκηση στους Παιδικούς Σταθμούς Αμυνταίου, κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014».
25.  Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πίστωσης.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου