Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Έρχονται ειδοποιητήρια με πρόστιμο για τα τέλη κυκλοφορίας 2013Ξεκινά η αποστολή των προστίμων με ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2013.
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κυρ Γ. Μαυραγάνη καθορίζεται η διαδικασία που θα διασταυρώνονται τα οχήματα που έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2013 αλλα και ο τρόπος που θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τους που δεν τα πλήρωσαν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Συγκεκριμένα η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας έτους 2013 κι επομένων ετών, για ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και των κατά περίπτωση αναλογούντων προστίμων, ως εξής:
Για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν πληρωθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και για οφειλόμενα πρόστιμα, δημιουργούνται χρηματικοί κατάλογοι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΓΠΣ για λογαριασμό των αρμοδίων ΔΟΥ ή από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που, κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών, είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του κατόχου του οχήματος.
Για την είσπραξη ή τη βεβαίωση των κατά περίπτωση οφειλομένων προστίμων δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ
Προκειμένου να γίνει η βεβαίωση των οφειλομένων ποσών απαιτείται:
Διαπίστωση μη καταβολής τελών κυκλοφορίας ή καταβολής μειωμένων τελών, με βάση τα υπάρχοντα στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ με τις εισπράξεις των αρμοδίων, σύμφωνα με την οικεία Υπουργική απόφαση, φορέων είσπραξης.
Η ΓΓΠΣ αφού κάνει τους απαραίτητους ελέγχους − διασταυρώσεις δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ. και τους αποστέλλει αρμοδίως σε αυτές.
Για όσες περιπτώσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων, δημιουργούνται αρχεία από τη ΓΓΠΣ, τα οποία αποστέλλονται υπό μορφή καταστάσεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προς επεξεργασία και σύνταξη χρηματικών καταλόγων.
Έλεγχος από τις ΔΟΥ της ορθότητας των στοιχείων και διαπίστωση τυχόν ύπαρξης ή μη ακινησίας (εκούσιας ή αναγκαστικής), ή χορηγηθείσας απαλλαγής, η οποία είναι εν ισχύ, για τα οποία στοιχεία όμως δεν έχει ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα, οπότε δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος.
Τα οφειλόμενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος κάθε φορά έτους, καθώς και αυτών για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η βεβαίωσή τους κατά το έτος μέσα στο οποίο οφείλονται και τα αντίστοιχα πρόστιμα, βεβαιώνονται ταμειακά μετά την αποστολή των ειδοποιητηριών από τη ΓΓΠΣ ή τη σύνταξη των χρηματικών καταλόγων από την αρμόδια ΔΟΥ και καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου