Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μετανάστες


ΦΛΩΡΙΝΑ
Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
θα ξεκινήσει στην πόλη της Φλώρινας τον Απρίλιο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκμάθησης  της Ελληνικής γλώσσας:
Επίπεδο Α1: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας (Αρχαρίων και Ψευδοαρχαρίων), διάρκειας 125 ωρών
Επίπεδο Α2: Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας (150 ώρες), στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού (25 ώρες). Συνολική διάρκεια: 175 ώρες
Επίπεδο Β1: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 160 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Συνολική διάρκεια 185 ώρες
Επίπεδο Β1 (για ειδικούς σκοπούς): Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, Ελληνική γλώσσα διάρκειας 170 ωρών και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Συνολική διάρκεια 195 ωρών.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις Ελληνομάθειας.
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά από την Πέμπτη 18 Απριλίου μέχρι την Παρασκευή  26 Απριλίου στη Γραμματεία του προγράμματος από 15.00 - 17.00 Μ.Αλεξάνδρου 111 (Κτίριο Παλιάς Νομαρχίας). Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι υποχρεωτικά  θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια διαμονής.


ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
θα ξεκινήσει στο Αμύνταιο τον Μάιο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκμάθησης  της Ελληνικής γλώσσας:
Επίπεδο Α1: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας (Αρχαρίων και Ψευδοαρχαρίων), διάρκειας 125 ωρών
Επίπεδο Α2: Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας (150 ώρες), στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού (25 ώρες). Συνολική διάρκεια: 175 ώρες
Επίπεδο Β1: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 160 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Συνολική διάρκεια 185 ώρες
Επίπεδο Β1 (για ειδικούς σκοπούς): Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, Ελληνική γλώσσα διάρκειας 170 ωρών και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Συνολική διάρκεια 195 ωρών.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις Ελληνομάθειας.
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά από την Πέμπτη 18 Απριλίου μέχρι την Πέμπτη 2 Μαΐου στο ΚΕΠ του Δήμου Αμυνταίου (Παπαπέτρου 4). Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι υποχρεωτικά  θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια διαμονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου