Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΦλώριναςΥπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Τραϊανού Ρασάικου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 με δεκαεννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:
ü    «Έκδοση ψηφίσματος για την απόλυση των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων και των εκπαιδευτικών», με εισηγητή τον κ. Τραϊανό Ρασάικο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε η έκδοση ψηφίσματος.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
ü    «Έγκριση της υπ. αριθμ. 56/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 στην πρώην μόνιμη Υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας κας Ρακοβαλή Σοφίας του Δημητρίου», με εισηγητή τον κ. Αρ. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
ü    «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά σε Δ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2013», με εισηγητή τον κ. Αρ. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
ü    «Σχετικά με τη καταβολή Δ΄ δόσης  τακτικής επιχορήγησης ποσού 250.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για το έτος  2013», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
ü    «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
ü    «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου Φλώρινας για την ενοποίηση δικτύων πληροφορικής των υπηρεσιών», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
ü    «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 132/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
ü    «Σχετικά με τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έγκριση μελετών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Φλώρινας.
ü    «Σχετικά με Συμβάσεις Διαβαθμιδικής Συνεργασίας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Φλώρινας.
ü    «Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Συντήρηση – κατασκευή παιδικής χαράς Τ.Κ. Βεύης Δημοτικής Ενότητας Μελίτης», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Φλώρινας.
ü    «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας (μπάντα)», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
ü    «Επιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ Πολυπλατάνου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
ü    «Επιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ Παπαγιάννη», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
ü    «Επιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου ¨Ακρίτας¨ Μεσοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
ü    «Επιχορήγηση Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
ü    «Επιχορήγηση Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
ü    «Σχετικά με τον ορισμό προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας με τον αναπληρωτή του», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίστηκε ο κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη.
ü    «Σχετικά με τον ορισμό προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Ως Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη.
ü    «Σχετικά με τον ορισμό προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Ως Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
ü    «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 Ν. 3852/2010)», με εισηγητή τον κ. Τραϊανό Ρασάικο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου