Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Συνάντηση για την προστασία και διαχείριση της Βεγορίτιδας

Ο Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας προχώρησε την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 4 μ. μ., στο Κέντρο Νεότητας Άρνισσας, σε Συνάντηση Εργασίας για Θέματα Προστασίας και Αλιευτικής Διαχείρισης στη Λίμνη Βεγορίτιδα. Προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι φορείς καθώς και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα θέματα της συζήτησης που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 

• Εμπλουτισμός Βεγορίτιδας: Συζητήθηκαν και αναλύθηκαν εκτενώς τα υπέρ και τα κατά των εμπλουτισμών σε ένα φυσικό λιμναίο σύστημα. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε ο εμπλουτισμός της Βεγορίτιδας με 30.000 άτομα Κυπρίνου ως τελευταία λύση για την διατήρηση του ιχθυαποθέματος του Κυπρίνου σε ανεκτά επίπεδα. Ακόμη, αναζητούμε τον τρόπο κατόπιν παροτρύνσεων, για την δημιουργία αυτοσχέδιου μικρής κλίμακας αναπαραγωγικού σταθμού γηγενών πληθυσμών ψαριών με σκοπό την διαφύλαξη του γενετικού υλικού των «ντόπιων» πληθυσμών καθώς και την ασφαλή αναπαραγωγή τους.
• Απαγόρευση Αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στην λίμνη Βεγορίτιδα: Θεωρήθηκε αναγκαία, κατόπιν γνωμοδότησης των ιχθυολόγων που παρευρέθηκαν στην συνάντηση-συζήτηση, η αλλαγή της ημερομηνίας απαγόρευσης λόγω των καιρικών συνθηκών. Η ανακοίνωση για την απαγόρευση καθώς και οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με νέο Δελτίο Τύπου.
• Φύλαξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας: Λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού στα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής της Βεγορίτιδας αποφασίστηκε η δημιουργία μεικτών ομάδων φύλαξης με την παρουσία Αστυνομικού ή την παρουσία Δασοφύλακα αλλά και η εντατικοποίηση των ελέγχων κατά την απαγορευμένη περίοδο.
• Προστασία Περιβάλλοντος: Αφού αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην λίμνη αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, συζητήθηκαν μέτρα και τρόποι προστασίας από κάθε πηγή ρύπανσης και μόλυνσης. Ζητήθηκε η συνδρομή του Δήμου Έδεσσας για τον καθαρισμό της παραβεγορίτιδας ζώνης στα διοικητικά όρια του Δήμου Έδεσσας.
• Προστασία της λίμνης από αστικά λύματα, φυτοφάρμακα και κάθε άλλη πηγή επιβάρυνσης: Καταφέραμε μέσω στοχευμένων και πολύμηνων ενεργειών και απαραίτητων εγγράφων να πιέσουμε τον Δήμο για την απομάκρυνση των υδροστομίων Άρνισσας από το Ρέμα της περιοχής αλλά και των καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής καθώς και του ρέματος που καταλήγει στην Βεγορίτιδα. Έτσι πετύχαμε το αυτονόητο. Ρέμα καθαρό δίχως την παρουσία επικίνδυνων φυτοφαρμάκων για το περιβάλλον και τους υδρόβιους οργανισμούς και την απομάκρυνση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων από τις όχθες του. Η μεταφορά βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την ευθύνη του Δήμου. Ακόμη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις σε αγρότες σχετικά με την διαχείριση των φυτοφαρμάκων και των συσκευασιών τους. Υπήρξε δέσμευση από τον Αντιδήμαρχο Δήμου Έδεσσας για την εύρεση τρόπου διαχείρισης των συσκευασιών και την αποκομιδή τους.
Όσον αφορά τον σπασμένο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό αστικών λυμάτων του Δ.Δ. του Αγίου Παντελεήμονα, Δήμου Αμυνταίου, που οδηγεί στον Βιολογικό καθαρισμό του εν λόγω οικισμού και εκκρέει από το καλοκαίρι του 2013 ανεξέλεγκτη ποσότητα αστικών λυμάτων στην Βεγορίτιδα, αποφασίστηκε η προσφυγή και καταγγελία του συμβάντος αυτού σε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, μιας και ο Δήμος Αμυνταίου δεν απαντάει στα έγγραφα και τις εκκλήσεις του Συλλόγου μας και υπάρχει αδυναμία διαχείρισης του συμβάντος αυτού από το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας.
• Ιχθυοπανίδα – Ορνιθοπανίδα - Χλωρίδα: Αναφερόμενοι στα είδη των ψαριών της λίμνης διαπιστώθηκε πως λόγω της έλλειψης στοιχείων καταγραφής των ειδών που υπάρχουν, αλλά και του αριθμού των πληθυσμών τους κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί Ιχθυολογική Μελέτη.
Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, αναφερθήκαμε στα σπάνια είδη που διαβιούν στην Βεγορίτιδα και την αναγκαιότητα για την ουσιαστική προστασία τους. Στη κατεύθυνση αυτή είναι η διατήρηση των καλαμιώνων, οι οποίοι αποτελούν σημεία αναπαραγωγής πολλών πουλιών, αλλά και ψαριών.
• Κορέγονος: Η πολύχρονη παρουσία του είδους αυτού στην Βεγορίτιδα, αποδεικνύει την ανεκτικότητα-προσαρμογή και αναπαραγωγή του στα νερά της και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο είδος στον κατάλογο της ιχθυοπανίδας της. Σκοπός του Συλλόγου μας είναι η με κάθε τρόπο προστασία του και διαφύλαξη της παρουσίας του στην λίμνη.
• Παρουσία Ηλιόψαρου: Η άποψη των έμπειρων ιχθυολόγων σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου είδους στο οικοσύστημα της Βεγορίτιδας ήταν πως το είδος αυτό είναι άκρως καταστροφικό και απειλεί πλέον τα υπόλοιπα είδη. Συζητήθηκαν τρόποι για την απομάκρυνσή του και άμεσα θα δοθούν οδηγίες στους αλιείς.
• Αποχετευτικό Σύστημα Άρνισσας και πέριξ οικισμών – Βιολογικός Καθαρισμός Άρνισσας: Η αναγκαιότητα ύπαρξης Βιολογικού Καθαρισμού αλλά και Αποχετευτικού Συστήματος στην περιοχή ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης. Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Έδεσσας δεσμεύτηκε για την υλοποίησή του, δίχως όμως να αναφέρει χρονοδιάγραμμα αλλά και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του.
• Το σημαντικότερο ζήτημα ήταν η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που εκπονεί ο Δήμος Αμυνταίου σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας. Εδώ και κάποια χρόνια παρόλο που υπάρχει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Θησέας» η ΕΠΜ έχει παγώσει. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Έδεσσας η ΕΠΜ συνεχίζεται και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της. Αντίθετα, ο Δήμος Αμυνταίου αναφέρει σε έγγραφό του πως η χρηματοδότηση έχει παγώσει.
• Τελευταίο θέμα συζήτησης ήταν οι μέχρι πρόσφατα καταπατημένες και σήμερα πλημμυρισμένες και επικίνδυνες γεωργικές εκτάσεις λόγω της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας. Εξηγήσαμε την αναγκαιότητα για την απομάκρυνσή των δέντρων, των πασάλων και των συρμάτων μέσα από τα νερά της λίμνης γιατί αποτελούν πηγή κινδύνου και δώσαμε τον λόγο στους εκπροσώπους του Δήμου, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Άρνισσας και Αντιδήμαρχο Δήμου Έδεσσας, χωρίς να λάβουμε σαφείς απαντήσεις καθώς μέχρι σήμερα δεν έγιναν κάποιες σχετικές ενέργειες.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους παρευρισκομένους που αναφέρονται παρακάτω:
• Τμήμα Αλιείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας(κ. Οικονομίδη)
• Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (κα. Ψαλτοπούλου)
• Αντιδήμαρχο Δήμου Έδεσσας (κ. Κωστίδη)
• Σύλλογο Αλιέων Αγίου Παν τελεήμονα
• Σύλλογο Αλιέων Άρνισσας
• Μορφωτικό -Πολιτιστικό Σύλλογο Άρνισσας(ΜΕΣΝΑ)
• Σύλλογο Νέων Βεγορίτιδας
• Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Άρνισσας
• Αστυνομικό Τμήμα Άρνισσας
• ΔΕΥΑΕ Δήμου Έδεσσας
• Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Παντελεήμονα
Λυπούμαστε για την απουσία των παρακάτω και τους καλούμε να συνδράμουν στην προσπάθειά μας για την αποτελεσματική προστασία της Βεγορίτιδας.
• Αντιδήμαρχο Δήμου Αμυνταίου
• ΔΕΥΑΑ Δήμου Αμυνταίου
• Τμήμα Αλιείας ΠΕ Φλώρινας
• Τμήμα Αλιείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
Αποδοκιμάζουμε την απουσία του Δημάρχου Αμυνταίου ή εκπροσώπου του Δήμου για την αδιαφορία και την ολιγωρία που δείχνει σχετικά με την ρύπανση της λίμνης από τον σπασμένο αποχετευτικό αγωγό που εκρέει στην λίμνη στο Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα. Τον καλούμε να αλλάξει στάση και να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί αποκαθιστώντας τον σπασμένο αποχετευτικό αγωγό.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Πέλλας, κ. Αργυράκη και κα. Λαμπάδα αλλά και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Περιβάλλοντος) κ. Τσαγκαρλή Γεώργιο για την άμεση ανταπόκρισή τους και την παρέμβασή τους όσον αφορά την μετακίνηση των υδροστομίων και τον καθαρισμό του ρέματος Άρνισσας.

ΤΟ Δ.Σ του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου