Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ στα Μ.Μ.Ε για Β.Γεωργία 2012


Φλώρινα,  19/ 1 /2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αρ. Πρωτ   392         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                                    
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                               
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
                                                                                                         
Ταχ. Δ/νση        :     Διοικητήρι                                                 ΠΡΟΣ   Μ.Μ.Ε                                         
Πληροφορίες     :    Κωνσταντινόπουλος Θεοφύλακτος           Περ/κής Ενότητας  Φλώρινας              
                                Μπαλκαντζόπουλος Νικόλαος                              
Τηλέφωνο          :    2385 0– 54551
Ταχ. Κώδικας.   :    53 100                                       

ΘΕΜΑ      Δημοσιοποίηση καταστάσεων πληρωμών από τα Μ.Μ.Ε.


Παρακαλούμε για την Δημοσιοποίηση της παρακάτω ανακοίνωσης  σε τακτά χρονικά  διαστήματα ,αδάπανος έως  τις 23-1-2015  για την ενημέρωση του κοινού.
         
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ


Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση των καταστάσεων α) πληρωμών β) απορριπτομένων που αφορά την Δράση 1.1. Βιολογική Γεωργία (νέες εντάξεις πενταετία ) στην Π.Ε. Φλώρινας .
Η προθεσμία κατάθεσης των Ενστάσεων είναι από τις 19-1-2015 έως και   τις         23-1-2015 στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας.

 . 
Πληροφορίες
Κωνσταντινόπουλος Θεοφύλακτος
 2385350551


                                                                                                          Ο                                                                                                        
                                                                                                      Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
      
                                                                                                             

                                                                                            ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου