Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 80 ανέργους

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ» υλοποιεί το επιδοτούμενο πρόγραμμα στην Φλώρινα για ανέργους «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση της οικοτουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης ΣυνΕνΟ» στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4:
«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» το οποίο προβλέπει την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη 80 ατόμων, μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στην τοπική αγορά εργασίας του νομού μέσα από την δημιουργία 15 ατομικών επιχειρήσεων, 3 επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), την απασχόληση 35 ατόμων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα και την τοποθέτηση 15 ατόμων σε μονάδες της αγροτικής μεταποίησης στην περιοχή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Α. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).
Β. Παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Γ. Μετανάστες από γειτονικές χώρες.
Δ. Γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Δράσεις προγράμματος:
Κατάρτιση 180 ωρών ανά πρόγραμμα κατάρτισης,75 ωφελούμενων στις παρακάτω θεματικές:
• Κατάρτιση σε Δυναμικές Καλλιέργειες (Αμπελοκαλλιέργεια – Οινο-καλλιέργεια, φασόλια, πιπεριές κλπ).
• Κατάρτιση για Μεταποίηση - Εμπορία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων.
• Κατάρτιση για Τουρισμό, Τοπική Κουζίνα.
• Κατάρτιση (βοηθών) Υδραυλικών - Εγκαταστατών ΦΒ Πάνελ.
• Κατάρτιση βοηθών οινοποιών.

Επιμόρφωση 30 ωρών ανά σεμινάριο, 60 ωφελουμένων στις παρακάτω θεματικές:
• Αξιοποίηση του διαδικτύου για επαγγελματική χρήση.
• Βασικές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.
Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη των ωφελούμενων σε όλα τα στάδια του προγράμματος.
Το σύνολο των συμμετεχόντων – ωφελουμένων από την δράση εκτιμάται σε 80 άτομα, από τα οποία:
• τα 15 συστήνουν δική τους επιχείρηση.
• τα 15 συστήνουν 3 ΚοινΣΕπ.
• 35 άτομα θα απασχοληθούν σε εμπορικές επιχειρήσεις και
• 15 άτομα θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις αγροτικής μεταποίησης.
Από τις παραπάνω δράσεις προβλέπεται να συσταθούν 3 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ), 15 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ θα δημιουργηθούν 50 θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους.
Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (6€/ ώρα κατάρτισης), με προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις δράσεις του σχεδίου (συμβουλευτική, κατάρτιση, τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή έναρξη επιχειρηματικής δράσης). Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης δεν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
o Έντυπη Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες).
o Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου.
o Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) – Άδεια παραμονής (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) – Κάρτα παλιννόστησης /Ομογενούς (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ).
o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψήφιου και οι τίτλοι σπουδών του.
o Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ).
o A.Φ.Μ. (αν δεν υπάρχει το εκδίδει η εφορία αμέσως).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει από την Επιστημονική Ομάδα του Έργου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από προσωπική συνέντευξη με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΑΝΦΛΩ στα κάτωθι τηλέφωνα: 23850-45745, fax: 23850-46671, e-mail: anflo@anflo.gr (κος Θ. Χατζηηλιάδης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως στα ανωτέρω σημεία ενημέρωσης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προσέρχονται στα ανωτέρω σημεία ενημέρωσης από τις 3/4/2013 έως τις 5/5/2013, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις αναγραφόμενες ώρες επικοινωνίας.

1 σχόλιο:

  1. αντε στην ευχη αυτο δεν ειναι προγραμμα ελληνικο αυτο ειναι με αλλα λογια να αγαπιωμαστε

    ΑπάντησηΔιαγραφή