Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Επιστολές της ΕΛΜΕ Φλώρινας 

Ε.Λ.Μ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Γραφεία ΔΔΕ Φλώρινας

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Διοικητήριο)

531 00, Φλώρινα                                

Ημερομηνία: 21/03/2013

ΠΡΟΣ:

κ.  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΚΟΙΝ:

·        κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
·        κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
·        ΟΛΜΕ


Θέμα: Επιμορφώσεις και Εξετάσεις Πιστοποίησης στους Η/Υ.
                  
κ. Υπουργέ,


Δεδομένου ότι:

·       Δεν διενεργούνται (από το 2009) επιμορφώσεις και εξετάσεις για πιστοποίηση Α΄ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες

·       Διενεργούνται μόνο επιμορφώσεις και εξετάσεις για πιστοποίηση Β΄ επιπέδου και αποκλειστικά στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

Ζητείται, η πραγματοποίηση επιμόρφωσης και εξετάσεων πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επιπέδου για όλες τις ειδικότητες, ώστε να μην υπάρχουν συνάδελφοι που ευλόγως διαμαρτύρονται ότι αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια και μάλιστα εφόσον οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις μοριοδοτούνται στα πλαίσια των αντικειμενικών κριτηρίων όπως λ.χ. στην περίπτωση της επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. 

κ.  Υπουργέ,
θα σας παρακαλούσαμε να επιληφθείτε του θέματος με τη δέουσα ευαισθησία.
   

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            Αργύρης Κολοκοντές                                Ηλίας Μούλελης
ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Γραφεία ΔΔΕ Φλώρινας

ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                  

531 00 Φλώρινα                                 

Ημερομηνία: 22/03/2013
ΠΡΟΣ:

κ.  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΚΟΙΝ:

·        κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
·        κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
·        ΟΛΜΕ

Θέμα: Αναγνώριση της Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και Μισθολογική Κατάταξη.
                               
κ. Υπουργέ,

Σε προηγούμενη επιστολή μας, από 6-2-2013, με το ίδιο ακριβώς αίτημα, λάβαμε ως απάντηση το έγγραφο με αριθ.πρωτ.33675/Δ2 – 11-3-2013.
Δυστυχώς πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα και να σας επισημάνουμε ότι η ουσία της αρχικής μας επιστολής δεν αποσκοπούσε στο να λάβουμε ως απάντηση αποσπάσματα του νόμου 3848/2010, αλλά να αρθεί μία συντελούμενη αδικία εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ακόμη και αν χρειάζεται να προβεί το Υπουργείο στην απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση.
Πιο συγκεκριμένα, επειδή σύμφωνα με το αρθ.9, παρ.2. του Ν.3848/2010 :
«Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3».
Αλλά και επειδή:
·       H μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας όσων αποδέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες ότι λ.χ. δεν ωφελούνται από την καταγραφή προϋπηρεσίας (και γι’ αυτό υπάρχουν και αρκετές πλέον περιπτώσεις μη αποδοχής), ενώ κάποιοι άλλοι μη αποδεχόμενοι ίσως την προσωρινή τους πρόσληψη συμπληρώνουν τα προσόντα τους με πρόσθετους τίτλους σπουδών και έτσι αλλοιώνεται τρόπον τινά η σειρά των πραγμάτων
·       Οι συγκυρίες επί των οποίων οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν τα λειτουργικά κενά εκπαίδευσης ώστε να διεξαχθεί ομαλά η μαθησιακή διαδικασία εις το σύνολο της επικράτειας είναι πλέον εξαιρετικά αντίξοες (για οικονομικούς κυρίως λόγους)

Ζητούμε:
να γίνει η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για την προσμέτρηση της προσφερθείσας υπηρεσίας των αναπληρωτών και μετά την 1η Ιουλίου του 2010 στα μόρια τους.
Επίσης, ζητούμε:
και την αναγνώριση όλων των ετών της προϋπηρεσίας τους (δηλαδή και πέραν του 7ου έτους) για την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια.

κ. Υπουργέ,
ευελπιστούμε να επιδείξετε τη δέουσα ευαισθησία για την επίλυση των ως άνω αναφερόμενων προβλημάτων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Αργύρης Κολοκοντές                                                          Ηλίας Μούλελης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου