Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Φλώρινας

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Φλώρινας σε συνεργασία με το ινστιτούτο κατάρτισης και Συμβουλευτικής ‘ ΔΙΑΔΡΑΣΗ’  εδρεύει εν Αθήνας γνωστοποιεί στα μέλη του, Πολύτεκνους και τα τέκνα πολυτέκνων ότι θα προκηρυχθεί 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με σκοπό την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας
με δυνητική κατάληξη στη τοποθέτηση σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις .
Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί μέσα σ’ ένα μήνα και περιλαμβάνει:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 500 ωρών
Το όλο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Φλώρινας καθημερινά 9:00 πμ. έως 13:00 μμ. .
Αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο σύλλογο μέσα σ’ ένα μήνα.
Ο Σύλλογος θα διαβιβάσει της αιτήσεις στο Ινστιτούτο  ‘ΔΙΑΔΡΑΣΗ’ το οποίο θα επιλέξει όσους έχουν τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση.
 Σύλλογος Πολυτέκνων

Ν. Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου