Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                   
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   
Τ.Κ.:53100
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr
                                                                                                         
               Φλώρινα, 02-05-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


            Ο  Δήμαρχος  Φλώρινας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου  17  του ΝΔ  2119/1993  «περί  μητρώων  αρρένων», γνωστοποιεί ότι  από  2  Μαΐου  2014  μέχρι  30  Μαΐου  2014  θα βρίσκεται   σε  δημοσιότητα  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου μας  ο  ονομαστικός  κατάλογος   των  αγοριών  που  γεννήθηκαν   κατά το έτος  2013.

            Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι   να  λάβουν γνώση  του  παραπάνω  ονομαστικού  καταλόγου  και  να  υποβάλλουν  τις τυχόν   ενστάσεις  τους  για το περιεχόμενό του  μέχρι  30-5-2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου