Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Ψήφισμα υπέρ της συνέχισης της αυτεπιστασίας στις αρχαιολογικές ανασκαφές


Εμείς, οι εργαζόμενοι στους χώρους αρχαιολογικών ανασκαφών από την αρχή της ανάληψης του έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού ήμασταν και είμαστε υπέρ της αυτεπιστασίας. 
Οι λόγοι για τους οποίους επιμένουμε στην θέση μας αυτή είναι: α) η διαφάνεια των προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., β) οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, γ) οι υψηλότερες οικονομικές απολαβές δ) προσλήψεις γυναικών
Πιστεύουμε πως τα ημερομίσθια πείνας των 26,10€ μεικτά για εργαζόμενους άνω των 25 ετών και 22,83€ μεικτά για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών πρέπει να θεωρούνται παρελθόν και εκ μέρους σας νια την αρχαιολογική ανασκαφή.
Κατά συνέπεια, εμείς οι εργαζόμενοι, στην προσπάθεια διατήρησης της αυτεπιστασίας θεωρούμε τους εαυτούς μας συνυπεύθυνους ως προς την αποτελεσματικότητα του όλου έργου και συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή.
Οι όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν στο παρελθόν και υπάρχουν και σήμερα ας αναζητηθούν εκτός της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Εύλογα, λοιπόν, σε εμάς τους εργαζόμενους προκύπτουν ερωτήματα όπως η περίπτωση της εσκεμμένης παρακώλησης του έργου με συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

Γκώγου Ελπινίκη

Ζητούμε άμεσες και χειροπιαστές ενδείξεις εκ μέρους των αρμοδίων ως προς τη συνέχιση της αυτεπιστασίας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου