Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Εγγραφές στην πρώτη τάξη των 1ου και 2ου δημοτικών σχολείων Φλώρινας

Οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη για το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας θα πραγματοποιηθούν από 1 μέχρι 21 Ιουνίου 2013 από το 2ο Δημοτικό Σχολείο.
Φέτος θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2007 (γεννηθέντα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι:
1. Αίτηση (τη χορηγεί το σχολείο).
2. Δήλωση στοιχείων εγγραφής (τη χορηγεί το σχολείο).
3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους περί εγγραφής αυτού στα Μητρώα ή Δημοτολόγια.
4. Το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται αν ο μαθητής έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
5. Τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ για τη διαπίστωση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή.
Μαθητές που δεν κατοικούν στη ζώνη ευθύνης των Σχολείων (1ου & 2ου) ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.
6. Συμπληρωμένο από παιδίατρο Δελτίο Υγείας (το χορηγεί το σχολείο).
7. Ιατρική Βεβαίωση από καρδιολόγο για τη συμμετοχή στο μάθημα της Γυμναστικής (τη χορηγεί το σχολείο).
8. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (τη χορηγεί το σχολείο).
9. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (τη χορηγεί το σχολείο).
10. Υπεύθυνη Δήλωση για το Ολοήμερο σχολείο (τη χορηγεί το σχολείο).
11. Υπεύθυνη Δήλωση μετακίνησης (τη χορηγεί το σχολείο).
12. Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο (χορηγείται από το Νηπιαγωγείο του παιδιού).
Πληροφορίες για τις εγγραφές στο 2ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
Τηλ.: 2385022553


Ο Διευθυντής του 2ου Σχολείου
Ιωάννης Δαϊκόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου