Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

34 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Κοζάνη     15-09-2014

    Αρ. Πρωτ.  3264
          
ΘΕΜΑ: 34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.     Γέρου Κωνσταντίνος
2.     Δασκαλόπουλος Αντώνιος
3.     Βάσσος Πασχάλης
4.     Κεχαγιάς Φώτιος
5.     Μαργαρίτης Γεώργιος
6.     Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 19/9/2014 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1.     Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Κοινοποίηση:
1.      Αντιπεριφερειάρχες.
2.      Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
3.      Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
4.      -Διεύθυνση Οικονομικών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
5.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
        - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
        - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
        - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
6.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.  Μ.Μ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου