Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ!!

  ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 68 ΩΡΩΝ  
ΣΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ… ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της αλλά και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων συνεχίζει τα επιμορφωτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη του τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και τις εκπαιδευτικές έρευνες και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας-Ιδιωτικής).

ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης, στην οποία το σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός της τάξης με την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει.

 Mε βεβαίωση από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονη πιστοποίηση και μοριοδότηση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
                                
                                         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι  εισηγήσεις αφορούν τις παρακάτω θεματικές:

1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
2. Οργάνωση ατομικού φακέλου εκπαιδευτικού.
3. Συνεργασία με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.
4. Προφίλ μαθητικού δυναμικού στην τάξη.
5. Επικοινωνία εκπαιδευτικού με την τάξη.
6. Σχέδια μαθήματος ανά ειδικότητα.
7. Σχέδια Μικροδιδασκαλιών.
8. Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με την τάξη.
9. Παρουσίαση σχεδίων μαθημάτων (Μικροδιδασκαλίες).
10. Νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
11. Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες.
12. Ενσωμάτωση μειονεκτικών ομάδων.
13. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.
 
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:  ΣΕΠΤΕΜBΡΙΟΣ 2014 στην ΚΟΖΑΝΗ!!

             
Δια ζώσης: 36 ώρες  Εξ' αποστάσεως παρακολούθηση:20 ώρες
                                     Παρουσίαση  1 εργασίας:
12 ώρες
 Κόστος Σεμιναρίου :100 €   .

Για περισσότερες πληροφορίες – εγγραφές:
Πάλλα Μαριαρένα
τηλ: 6946792463

E- mail: mariarenapalla@yahoo.gr    ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ   ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   Η AMKE “Κων/νος Σιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης” , στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
  Υλοποιεί στην Κοζάνη Ετήσια Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή  
500 ωρών!!!
Στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται:
Εισηγήσεις, Εισήγηση για Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή, Πρακτική άσκηση σε ΚΕΔΔΥ , Συμμετοχή σε συνέδριο, e-learning (ασύγχρονη παρακολούθηση μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα), παροχή Λογισμικού, Αξιολόγηση των επιμορφούμενων για την πιστοποίηση των σπουδών

 Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  από  Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Τόπος Διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ
Έναρξη εγγραφών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΙΜΗ: 800 € & 700 € ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ.
    Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΠΑΛΛΑ
τηλ 6946792463 mariarenapalla@yahoo.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου