Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου ΦλώριναςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

                       Δήμος    ΦΛΩΡΙΝΑΣ

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Φλώρινας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φλώρινας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φλώρινας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΩΡΕΣ
1
Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
50
2
Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις(II)
50
3
Βάσεις Δεδομένων- Εξειδικευμένα Θέματα (ΙΙΙ)
50
4
Βασικά Αγγλικά Α1
50
5
Βασικά Γαλλικά Α1
50
6
Βασικά Γερμανικά Α1
50
7
Τοπική Ιστορία
25
8
Εργαστήρι Μουσικής
50
9
Αγωγή Υγείας
25
10
Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
25
11
Αντιμετώπιση της Κοινωνικής Κρίσης στην Καθημερινή Ζωή
25
12
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
25
13
Πρακτικές Συμβουλές Υγιεινής Διατροφής
25
14
Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου
150
             Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φλώρινας.
Μ. Αλεξάνδρου 111 (κτίριο παλαιάς Νομαρχίας) από 22/09/2014 έως και 03/10/2014 και  ώρες από 12:00μ.μ. έως 16:00μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385025133 από 12:00μ.μ. έως 16:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν απαραιτήτως φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου