Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Δελτίο τύπου Μέτρα για την ανεργία σε συνθήκες ύφεσης


Δελτίο τύπου
Μέτρα για την ανεργία σε συνθήκες ύφεσης

O ρόλος της πολιτικής απασχόλησης σε μια περίοδο, με περίπου έναν στους δύο ανέργους να είναι μακροχρόνια άνεργος και με 25% των ανέργων, να παραμένουν άνεργοι για πάνω από δύο έτη, είναι να προσπαθήσει να μειώσει άμεσα τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης.

  • Είναι απαραίτητη η ενίσχυση του συστήματος ασφάλισης από την ανεργία μέσω της επιμήκυνσης του χρόνου επιδότησης και της διεύρυνσης των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας, ώστε αυτό να καλύψει την πλειονότητα των ανέργων.
  • Χρειάζονται παρεμβάσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται σε προγράμματα τεχνολογικού ή παραγωγικού εκσυγχρονισμού.
  • Είναι αναγκαία η αποτροπή ομαδικών απολύσεων από τις επιχειρήσεις και όχι η διευκόλυνσή τους. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων με στόχο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους, την εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
  • Δημιουργία πρόσθετης προσωρινής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτονται από την αγορά. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι παράγουν άμεσα αποτελέσματα, συνεπώς η χρησιμότητά τους ειδικά σε περιόδους ύφεσης είναι μεγάλη.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία να διατηρούν και να ενισχύουν τις δεξιότητες των εργαζομένων.
  • Πολύπλευρη ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε αυτό το πεδίο.

                                                                                                 Νομαρχιακή Επιτροπή

                                                                                                 ΔΗΜ.ΑΡ. Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου