Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Η εσωτερική κατανομή των ειδικοτήτων για το Δήμο Φλώρινας, στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Απασχόληση Ανέργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους της χώρας, το οποίο αφορά σε πεντάμηνη απασχόληση, καθώς υπολείπεται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Η εσωτερική κατανομή των ειδικοτήτων για το Δήμο Φλώρινας.

Σύνολο: 214 άτομα.

Συγκεκριμένα:

ΠΕ Πληροφορικής: άτομα 4,

ΤΕ Πληροφορικής: άτομα 7,

ΔΕ Πληροφορικής: άτομα 7 και

ΙΕΚ Πληροφορικής: άτομα 4. Σύνολο: 22 άτομα, ποσοστό: 10,28%.

ΠΕ Οικονομολόγοι: άτομα 3,

ΤΕ Λογιστικής: άτομα 10,

ΤΕ Διοικητικοί: άτομα 20,

ΔΕ Διοικητικού: άτομα 20,

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: άτομα 60. Σύνολο: 113 άτομα.

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών: άτομα 2,

ΠΕ Ψυχολόγων: άτομα 2,

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών: άτομα 5,

ΤΕ Νοσηλευτικής: άτομα 5,

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων: άτομα 7.

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: άτομα 58. Σύνολο: 79 άτομα.

Γενικό Σύνολο: 214 άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου