Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πραγματοποιήθηκε στις  26-9-2014,  σύσκεψη στο γραφείο της Διοικήτριας του Γ.Ν. Φλώρινας με θέμα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013, που αφορούν το Νοσοκομείο Φλώρινας.
Στη σύσκεψη μετείχαν από το Νοσοκομείο η Διοικήτρια κ. Παρασκευή Κετσετζή, ο διοικητικός Διευθυντής κ. Ευάγγελος Μπάτσκος και ο υπεύθυνος των έργων ΕΣΠΑ  του Νοσοκομείου κ. Κων/νος Κύρκου, από δε την

Περιφέρεια ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας για την παρακολούθηση έργων  ΕΣΠΑ κ. Κυριάκος  Ιωαννίδης και ο κ. Ηλίας Σαμαράς, εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.
Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου ενημέρωσε τη νέα Περιφερειακή αρχή για τα έργα που εντάχθηκαν μέσω ΕΣΠΑ και αφορούν το Νοσοκομείο Φλώρινας, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  3.253.765,000 ευρώ και το στάδιο που βρίσκονται και συγκεκριμένα :
1) Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 985.645,00 ευρώ, περιλαμβάνει :
·         Εξοπλισμό της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού αξίας 213.000,00 ευρώ-  στάδιο ανοίγματος οικονομικών προσφορών.
·         Εξοπλισμό οφθαλμολογικής κλινικής, αξίας 173.700 ευρώ-στάδιο έγκρισης  σύμβασης.
·         Εξοπλισμό ουρολογικής κλινικής, αξίας 288.500 ευρώ- στάδιο ανοίγματος οικονομικών προσφορών.
·         Εξοπλισμό Αιμοδοσίας, Αιματολογικού, Χειρουργείων, αξίας 90.825 ευρώ - στάδιο ανοίγματος οικονομικών προσφορών.
·         Εξοπλισμό Παιδιατρικής, Φυσικοθεραπευτηρίου, εξωτερικών ιατρείων και Μαιευτικής κλινικής, αξίας 70.270 ευρώ- ολοκληρώθηκε το άνοιγμα οικονομικών προσφορών, αναμένονται δικαιολογητικά.
·         Εξοπλισμό Ακτινολογικού , αξίας 40.000 ευρώ - στάδιο ανοίγματος οικονομικών προσφορών.
·         Εξοπλισμό δερματολογικού, αξίας 109.650 ευρώ -στάδιο έγκρισης  σύμβασης.
2) Προμήθεια ασθενοφόρων του Νοσοκομείου Φλώρινας συνολικής δαπάνης 510.000,00 ευρώ, περιλαμβάνει:
 • Τέσσερα (4) ασθενοφόρα οχήματα προνοσοκομειακής φροντίδας, τρία (3) για το Νοσοκομείο και ένα για το κέντρο υγείας Αμυνταίου –στάδιο έγκρισης σύμβασης και
 • μια (1) κινητή μονάδα επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας- στάδιο έγκρισης σύμβασης.
3) Προμήθεια συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 132.770,00 ευρώ, περιλαμβάνει :
·         εξοπλισμό για όλες τις κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου - στάδιο ανοίγματος οικονομικών προσφορών.
4) Προμήθεια Βοηθητικού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 269.050,00 ευρώ , περιλαμβάνει :
·         Κλίβανο ατμού αξίας 100.000 ευρώ -στάδιο έγκρισης  σύμβασης και
·         Εξοπλισμό για την κουζίνα, μαγειρεία, πλυντήρια και  στεγνωτήρια -στάδιο έγκρισης  σύμβασης.   
5) Εκσυγχρονισμός δαπέδων , ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 375.000,00 ευρώ περιλαμβάνει:
 • Αντικατάσταση δαπέδων χειρουργικής, εξωτερικών ιατρείων και παθολογικής κλινικής.
 • Εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων και συστημάτων πυρασφάλειας.
Αναμένεται απόφαση οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
Επιπλέον από διαγωνισμούς για έργα  ΕΣΠΑ της 3η ΥΠΕ Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκαν για τα Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ το Νοσοκομείο Φλώρινας ενισχύεται με :
 • Αξονικό Τομογράφο 16 τομών, έχει εγκατασταθεί  και θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.
 • Υπερηχοτομογράφο Γυναικολογικής χρήσης ,  είναι σε χρήση.
 • Οδοντριατρικό μηχάνημα για το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, είναι σε χρήση.
 • Φορητός υπερυχοτομογράφιος για το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, είναι σε χρήση.
 • Υπερυχοτομογράφος γενικής χρήσης, αναμένεται η παραλαβή του.
 • Έναν (1) αναπνευστήρα.
 • Τέσσερις (4) αναπνευστήρες ΜΑΦ.
 • πέντε (5) μόνιτορ ΜΑΦ.
 • Ένα (1) φορητό μόνιτορ.
 • Ένα (1) ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα και
 • Ένα (1) τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα.
Τέλος αναφέρθηκε το θέμα της περαιτέρω ενίσχυσης του Νοσοκομείου Φλώρινας μέσω του νέου προγράμματος ΣΕΣ περιόδου 2014-2020  στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρευβρισμόμενοι.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΕΤΣΕΤΖΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου